Mange nationaliteter om bord er blevet et almindeligt fænomen i mange besætninger. Det stiller krav til god kommunikation og forståelse af mennesker. 

 

et skib - mange nationaliteter

Mangfoldighed kan ses på flere måder. Det kan både forstås som forskellige nationaliteter, men man kan også være forskellige sociale kulturer, der har forskellige måder at se og gøre tingene på og dermed også forskellige idéer om, hvad der er vigtigst om bord. Det kan være en udfordring for ledelsen at sikre, at alle forstår hinanden, når det handler om at samarbejde. Dette gælder især, når det drejer sig om sikkerheden om bord, men det handler også om denne generelle trivsel. Det kan være en god investering at gøre en særlig indsats for, at kommunikationen er god, når der er flere kulturer om bord. Det er vigtigt at have viden om, hvordan forskellige kulturer og mandskab tænker, og hvad de går op i. Har man ikke et godt kendskab til hinandens forskelligheder, kan der opstå mistro og utilfredshed om bord. Hvis du fx ikke kender til de specifikke kulturelle forskelligheder, kan en gestus utilsigtet føre til konflikt, fordi et besætningsmedlem med en anden kulturel baggrund opfatter den på en anderledes måde, end du gør. 

 

Mangfoldighedsledelse kan være en udfordring

Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I SEA HEALTH & WELFARE har vi udviklet et ledelsesredskab, der kan hjælpe dig i dit arbejde med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord på skibene.

Ledelsesforskning viser, at tillid er et helt centralt parameter i forhold til at lykkes med ledelse generelt. Er der stor tillid til dig som leder og er tillid udbredt om bord på skibet, så bliver arbejdet mere effektivt, trivslen højere og konfliktniveauet lavere, end hvis tilliden til dig som leder er lav. En leder i land arbejder oftest sammen med de samme folk i længere tid og man lærer hinandens personligheder og kompetencer at kende. For dig som leder om bord på et skib er det en stor udfordring, at der ofte kommer nye folk om bord, og du skal starte forfra med at få opbygget tillid og kendskab til dine medarbejdere på kort tid. Derfor sætter ”Leading Diversity” også fokus på, hvordan du som leder kan speede arbejdet med at bygge et værdifuldt tillidsforhold op.

 

5 gode råd

  • Det er vigtigt at have viden om, hvordan forskellige mennesker tænker, og hvad de går op i. Vær nysgerrig på din kollega og spørg ind til, hvem han eller hun er for én. I kunne f.eks. have en samtale om noget, der har relevans for alle om bord. Hvad er godt sømandsskab, eller hvad er en god kollega? 
  • Med mange nationaliteter om bord og svingende kompetencer er det en god idé, at vurdere den enkeltes kompetencer og ikke sætte overliggeren for højt.
  • En af de store udfordringer om bord er at undgå misforståelser på grund af sproget og på grund af kulturel forskellighed. Overvej, om din kollega har brug for oversættelse for at undgå misforståelser.
  • Gør opmærksom på, hvordan du gerne vil have det om bord – fx at folk skal spørge, hvis de er i tvivl om noget og ikke lade som om, de ved alting. Vis i praksis, at det er vigtigt at spørge, når man er i tvivl.
  • Tag snakken om bord om, hvad forskellige kulturer kan give af både fordele og ulemper, og hvordan I kan udnytte det bedst muligt.  Er der nogle, som kan noget helt særligt betinget af alder, nationalitet, køn eller erfaring?
 

Leading  diversity

SEA HEALTH & WELFARE har udviklet et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord på skibene. Vejledningen hedder "Leading Diversity", og er udviklet af psykologerne, Mads Schramm og Søren Diederichsen, og tilbyder en lang række gode råd, vejledning og praktiske redskaber til at skabe tillid og til at lede mennesker med forskellige baggrunde, personligheder, aldre og kulturer.

Læs mere om "Leading Diversity" - nyt værktøj til ledelse af mangfoldighed

Køb vejledningen ”Leading Diversity”

 

Det gode arbejdsliv til søs

I afsnittet om flerkulturelle besætninger i bogen "Det gode arbejdsliv til søs" fortæller en række søfolk om, hvilke udfordringer, det giver at have mange forskellige kulturer om bord.

Du kan også læse om, hvad søfolkene mener, man kan gøre for at få et godt samarbejde om bord. Nøgleordet til god trivsel om bord handler i denne sammenhæng om at have et godt kendskab til hinanden. I bogens redskabsdel kan du læse mere om, hvordan man kan mødes på tværs af kulturer, og hvilke tiltag man kan gøre for at få bedre kendskab til hinanden.

Køb vejledningen ”Det gode arbejdsliv til søs”