Nogle af de største udfordringer for søfolk er udbrændthed, ensomhed og social isolation.

 

trivsel til søs

Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter. Søfolk skal trives med hinanden uanset nationalitet, køn og alder, hvilket kan være en stor udfordring og har betydning for trivslen om bord. Kontakt SEA HEALTH & WELFARE hvis I har brug for hjælp til at håndtere den sociale trivsel.

 

Det gode arbejdsliv til søs

I afsnittet "forebyggelse af social isolation" i bogen "Det gode arbejdsliv til søs" fortæller en række søfolk om, hvad de mener, der skal til for at forebygge social isolation om bord. I bogens redskabsdel kan du læse en række gode råd og idéer fra de søfolk, der er blevet interviewet til dette projekt. Der er også en række anbefalinger fra to rapporter om social isolation gengivet. Du kan bl.a. læse om, hvordan du kan arbejde med måltidet om bord, så det bliver en god fælles oplevelse. Om hvordan du kan etablere forskellige sportskonkurrencer. Du kan også se, hvilke tiltag I kan overveje at drøfte med rederiet for at forebygge den sociale isolation og sikre en god trivsel om bord.

Køb håndbogen "Det gode arbejdsliv til søs"