Drikkevand om bord bør have samme kvalitet som på land

 
Drikkevand om bord bør have samme kvalitet som på land
 
 

Da drikkevandet om bord på Læsøfærgen for en del år siden blev analyseret, efter der var konstateret store problemer på Samsøfærgerne, var bakterieindholdet til overraskelse for vedligeholdel­seschef Lai Mortensen for højt.

Drikkevandet levede ikke op til den kvalitet, det burde. Bakterie­tallene havde altid været under grænseværdien. Måske i den lidt høje ende, men ikke noget, der antydede et problem.

Margrete Læsø har to vand­tanke agter i skibet med plads til sammenlagt 30.000 liter. De fyldes 1 til 2 gange om ugen i sommerhalvåret, hvor der er mange rejsende. Noget sjæld­nere i den øvrige tid, men vandet er altså 3-5 dage i tanken, inden den er nede på lavt niveau. Hydroforpumper, hydro­fortank og fordelingssystem  ligger helt fremme i forenden  af skibet.

I første omgang blev der mon­teret to UV-filtre af ældre type med ringe kapacitet, men det viste sig desværre ikke at være fuldt tilstrækkeligt i alle situatio­ner. Derfor blev der i samarbejde med firmaet BWT HOH A/S mon­teret et system til tilsætning af brintoverilte til rensning i svære tilfælde af bakterieangreb.

Samtidig blev der etableret cirkulation af vand til bundtan­kene, og de to små UV-filtre blev udskiftet med et stort UV filter. Dette cirkulationssystem, hvor vandet til stadighed pum­pes rundt i tank og rørsystem, forhindrer bl.a. stillestående vand i rørsystemet. Da rør- systemet kører under dørken  i maskinrummene, hvor der især i sommermånederne kan være varmt, er der derfor nu ikke risiko for, at vandet bliver opvarmet, hvilket kunne skabe gode vækstbetingelser for bakterier.

”Siden da har prøverne været fine, og vi har aldrig haft brug for at tilsætte brintoverilte”, fortæller Lai Mortensen.

Fokuseringen på drikkevan­det har samtidig medført, at færgerne nu er gået bort fra at rense tankene med klor, som gav drikkevandet en kloragtig, grim smag i længere tid efter dokophold, hvor tankene var blevet repareret og coating gen­opbygget. Nu bruges et andet og smagsneutralt kemikalie til desinficering. Manøvren har kostet en halv snes tusinde kroner plus instal­lationen.

”Småpenge i forhold til, at vi ønsker samme drikkevandskvali­tet om bord som i land,” siger Lai Mortensen.
 

Det smager ok

Og det ønsker rederiet selv følgelig af hensyn til passagerer og besætning, selv om Lai  Mortensen ikke tror, der er mange færgepassagerer, som drikker vand fra hanen om bord på et skib.

Det gør i hvert fald to af besætningsmedlemmerne, Kirsten Randløv og Sabrine Mie Thomsen, heller ikke. De arbejder begge i kabyssen med let adgang til rent drikke­vand fra vandhanen, men de virker en smule overraskede,  da SEAHEALTH spørger, om de synes, vandet smager, som  det skal.

”Vi drikker da ikke vand fra vandhanen,” svarer de og  tøver lidt, da de bliver bedt om at prøve.

Først da SEAHEALTHs medar­bejder har drukket en kop vand, går de med på spøgen. Smager, og konstaterer, at det da smager meget godt. Måske lidt fladt, men de vil fortsat foretrække flaskevand!