Speed Trusting er lidt som Speed Dating

Af Vivek Menon, faglig leder i SEA HEALTH & WELFARE

 

Høj grad af tillid blandt besætningen på et skib fører til bedre sikkerhed, højere effektivitet, skaber mere tilfredshed og færre konflikter. Fra et ledelsesperspektiv viser forskningen, at tillid er en vigtig parameter for et godt arbejdsmiljø til søs. 

Det tager tid at opbygge tillid og kræver en indsats fra alle. På land kan det være mindre krævende og tage mindre tid, da man er tilbøjelig til at arbejde sammen med de samme mennesker i længere tid ad gangen. Det gør det nemmere at blive bekendt med hinandens personlighed og kompetencer.  

Om bord på et skib, derimod, kræves det, at du kan samarbejde med kollegaer, der lige er ankommet eller måske snart er på vej afsted igen. Selvom det er rutine, kan det, at der hele tiden kommer nye folk om bord være en udfordring for både erfarne officerer og helt nye søfarende. Så hvordan kan man på kort tid lære hinanden at kende og opbygge tillid?
 

“Speed Trusting”-løsningen

En simpel løsning kan være ‘Nysgerrighed’, hvormed du med tiden kan opbygge en ‘Tillidskultur’ om bord på skibet. Hvis du har prøvet ‘Speed Dating’, så ved du, hvordan det er at møde en fremmed og opbygge tillid på kort tid. Speed Trusting er ligesom Speed Dating på den måde, at du har få minutter til at lære en ny kollega at kende, men derudover også skal kunne indgå i et arbejdsfællesskab baseret på gensidig tillid. Der er en række måder, hvorpå du kan få gang i Speed Trusting på dit skib. For at hjælpe dig i gang med processen præsenterer vi dig her for to nøgleområder, du kan starte med, nemlig: uformel kommunikation og kulturelle færdigheder.
 

Uformel kommunikation

Find tid til at tale uformelt med din nye kollega om bord på skibet ved bl.a. at stille spørgsmål om hans eller hendes familie, yndlingssport eller hobbyer. Du kan eventuelt tage noter for bedre at huske navne på familiemedlemmer, særlige begivenheder osv. Dette er med til at skabe tillid imellem jer. Med en simpel hilsen som “Godmorgen” eller “Hvordan går det?” kan du komme godt fra start i enhver samtale. Tag initiativ til arrangementer som sportsturneringer, grillfester, karaoke og opfordr besætningen til at finde på idéer til sociale arrangementer.
 

Kulturelle færdigheder

Det allervigtigste er at være nysgerrig, på samme måde, som det er vigtigt at observere, lytte og forstå kulturelle særtræk, der kan ligge til grund for visse handlinger eller en vis opførsel. Spørg dine kollegaer på skibet om dér, hvor de kommer fra, deres traditioner, særlige højtider eller familieliv. Ved at opsøge ligheder snarere end forskelle mellem kulturer kommer du til at indse, at personlige karaktertræk påvirker folks væremåde lige så meget som deres kulturelle baggrund. Du skal ligeledes være bevidst om dine egne rødder og dine værdier, som kan være forskellige fra dine kollegaers værdier i kraft af deres anderledes kulturelle baggrund.

Vi tror på, at disse to hovedområder er simple, specifikke og handlingsorienterede og er med til at hjælpe dig til at fokusere på, hvordan du hurtigt skaber et højt tillidsniveau om bord. Gør et forsøg og lad os vide, hvordan det gik. Vi er spændt på at høre fra dig.
 

Tillid er nøglen

HVIS TILLID TIL DIG ER HØJ:
Vil folk komme til dig og fortælle om, hvordan de har det.
Vil folk spørge hvis de er tvivl, de vil fortælle hvis de har lavet en fejl og vil fortælle om deres ideer.
Vil folk tro på hvad du gør og siger.

HVIS TILLID TIL DIG ER LAV:
Vil folk ikke komme til dig.
Mistrivsel og usikkerhed bliver skjult for dig.
Vil folk være tilbøjelige til at tolke din opførsel negativt.

Hvis du føler dig inspireret, kan på www.shw.dk finde flere oplysninger om, hvordan du kan skabe tillid og derved få en bedre og mere sikker arbejdsplads.