Søfarendes ret til landlov er styrket

AF EIK MOEN, KONSULENT I SEA HEALTH & WELFARE

 

En ændring af FAL-konventionen fra den 1. januar 2018 medførte, at søfarende fik styrket deres ret til landlov.

 Myndigheder kan ikke længere nægte landlov til skibes besætning baseret på diskriminerende faktorer såsom nationalitet, race, farve, køn, religion eller politiske holdninger.

Folk i land forbinder ofte det søfarende liv med frihed, eksotiske steder og muligheden for at opleve fremmede lande. De fleste mennesker har svært ved at forstå at den søfarendes version af Brasilien og Panama, ikke er palmer og strande men derimod en betonkaj. I nyere tid har krav om VISA, øgede sikkerhedstiltag og voksende terminaler flyttet de søfarende længe væk fra de velfærdselemeter, der tilbydes i land.

Med de nye ændringer der er trådt i kraft, kan myndigheder ikke længere nægte landlov til skibes besætning baseret på diskriminerende faktorer såsom nationalitet, race, farve, køn, religion politiske holdninger. Hvis en anmodning om landlov nægtes, skal de relevante offentlige myndigheder give en forklaring til den søfarende og kaptajnen, som kan anmode om denne på skrift.

FAL-konventionen, der har været i kraft siden 1967, dækker emner, der letter transporten af kibe, fragt og passagerer under havnebesøg, herunder toldangivelser for last- og skibsforretninger, indvandringskontrol for besætning og passagerer og deres bagage og import og eksporttilladelser, blandt andre poster.

Konventionen ændres løbende og opdateres af IMO-medlemsstaterne i FAL-udvalget, der mødes en gang om året på IMO's hovedkontor i London.