Sådan indberetter du en ulykke

 

Vidste du, at det er lovpligtigt at indberette ulykker både til Søfartsstyrelsen og i EASY-systemet (Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system)? Sker der en ulykke på skibet, er det vigtigt at indberette ulykken både på den sædvanlige papirblanket fra Søfartsstyrelsen og i en elektronisk blanket i EASY-systemet. Det er vigtigt, at indberetningen sker begge steder for at undgå mangelfulde indberetninger.

Indberetninger til Søfartsstyrelsen er vigtige, fordi de er et redskab i arbejdet med at forebygge ulykker og i at få korrekte oplysninger i ulykkesstatistikkerne. Det er vigtigt at få beskrevet de faktuelle forhold omkring en ulykke rigtigt. De mere specifikke oplysninger er derfor vigtige i forhold til det videre forebyggelses- og sikkerhedsarbejde.

Du finder blanketterne til indberetning af ulykker her. Husk at du skal udfylde begge skemaer i hvert link.
 

EASY

https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy
 

Søfartsstyrelsen

www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Blanketter/Anmeldelse-arbejdsulykke-soefarende-fiskere-DK.doc