Arrangement i København: Præsentation af §16-kursus som e-learning

 
§16 kursus som e-learning
 
 

Du inviteres til arrangementet i Købehavn, hvor vi præsenterer vores kommende e-learning-program. Dette er et gratis arrangement, som finder sted i København onsdag den 30. maj 2018 på Scandic Hotel København, Vester Søgade 6, København V, Danmark.

Om §16-kurset som e-learning

Om bord på danskflagede skibe skal sikkerhedsorganisationens medlemmer gennemgå et arbejdsmiljøkursus, der er godkendt af Søfartsstyrelsen – også kendt som ”§16-kurset”. Det betyder, at når en sikkerhedsrepræsentant er valgt og en supervisor er udnævnt, er det rederiets opgave at tilmelde begge til et §16-kursus. Formålet med dette kursus er at give den søfarende den nødvendige uddannelse og viden, der kræves for at udføre opgaverne som medlem af sikkerhedsorganisationen i samarbejde med resten af besætningen for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø til søs.

SEA HEALTH & WELFARE er i samarbejde med Seagull Maritime i gang med at udvikle det nye e-learningskursus, der kan tages om bord af sikkerhedsorganisationen. Flere rederier har nemlig efterspurgt et kursusforløb, der imødekommer dette. Programmet til søs er en praktisk løsning, da det nye medlem kan starte kurset med det samme. Når først programmet er indkøbt, har alle adgang til det og du kan derfor få opdateret dit måske noget gamle §16-kursus eller dele af det. Det gælder også skibsføreren.

Det nye kursus vil være i form af et godkendt indendørs kursus, der kombinerer e-learning- moduler og praktiske opgaver. SEA HEALTH & WELFARE er ansvarlig for indholdet af e-learning-modulerne og de praktiske opgaver, som opfylder de danske lovkrav. E-learning-modulerne vil køre på en elektronisk platform leveret af Seagull Maritime AS, som er kvalitetsstyret og vurderet i en løbende dynamisk proces af SEA HEALTH & WELFARE.

Kurset består af 14 e-learningsmoduler med både teoretiske og praktiske, der kommer hele vejen omkring arbejdsmiljø til søs - både ledelse, sikkerhed, sundhed og trivsel, og som engagerer hele besætningen. Når kurset er gennemført og godkendt af Søfartsstyrelsen, vil det være tilgængeligt for alle rederier. Når adgang til dette kursus er købt for et skib, vil kursmodulerne være gratis til rådighed for alle om bord. Et yderligere certifikatgebyr vil blive opkrævet, dog kun for personer, der skal have et godkendt certifikat for at være en del af sikkerhedsorganisationen i overensstemmelse med dansk lovgivning, eller andre som gerne vil have et certifikat.