Fyraftensmøde om søfolks trivsel - en fordel for alle

 
Fyraftensmøde om søfolks trivsel - en fordel for alle
 
 

Indenlandsk Sømission inviterer til fyraftensmøde om søfolks trivsel i SEA HEALTH & WELFARE huset på Højnæsvej 56 i Rødovre. Vi stiller skarpt på velfærdsarbejdet med søfarendes trivsel. Oplægsholder er Dr. Jason Zuidema, Executive Director i North American Maritime Ministry (NAMMA) og general-sekretær i International Christian Maritime Association (ICMA).
 

Program

Velkomst ved arrangører Indenlandsk Sømandsmission og SEA HEALTH & WELFARE.
 

Jason Zuidema

 ”At gøre meget med lidt: Velfærdsmedarbejderens udfordringer"

"Søfolkenes trivsel stiger, hvis alle aktører samarbejder"
 

Praktisk info

Der serveres en let anretning efter mødets afslutning.

Under mødet vil der blive indlagt en kort pause. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert oplæg. Jason kommer fra Canada og taler på engelsk, men der tilbydes tolkning.

Mandag den 3. september kl. 15-17

Arrangør: Indenlandsk Sømandsmission

Sted: SEA HEALTH & WELFARE, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Tilmelding (begrænset antal pladser): Senest den 29. august til mvv@somandsmissionen.dk

Pris: Deltagelse er gratis
 

Om oplægsholderen

Dr. Jason Zuidema, Executive Director i North American Maritime Ministry (NAMMA) og generalsekretær i International Christian Maritime Association (ICMA). Jason tog sin PhD ved McGill University i Montreal, og herefter arbejdede han i nogle år ved Montreal Seafarers’ Centre. Zuidema begyndte sit arbejde ved NAMMA i 2013. NAMMA repræsenterer professionelle velfærdsmedarbejdere i mere end 50 havne i Nordamerika. Formålet er at hjælpe med udvikling og samarbejde mellem medlemmerne, men også at være en fælles stemme for velfærd i forhold til samarbejde med havnen, staten, fagbevægelser og den øvrige maritime industri. Siden september 2017 har Jason Zuidema desuden været generalsekretær for ICMA, der er en non-profit sammenslutning af 29 kristne sømandsmissioner - heriblandt den danske. Zuidema arbejder som frivillig forbindelsesrepræsentant ved the International Port Welfare Partnership Project, og han udgiver the MARE Report, et tidsskrift for professionelle søfartsvelfærdsmedarbejdere.