Epoxy - det er ikke for sjov

 

Tænk dig godt om, før du bruger epoxy, og hvis du bruger det – er der ikke plads til fejl. Bare én fejl, hvor din hud kommer i berøring med, kan føre til allergi og eksem, der forfølger dig resten af livet.

Du behøver ikke være udsat for epoxy gennem mange år, før du får en lidelse, som forfølger dig på livstid og forringer dine muligheder for job, karriere, løn og livskvalitet. Beskeden var klar, da SEAHEALTH i januar åbnede dørene for gå-hjem-mødet: undgå at bruge epoxy-maling. Der er bedre alternativer. Gør du det alligevel, så skal du tænke dig rigtig godt om. Overhold alle de 10 (+2) bud for arbejde med epoxy. 
 

”BRUG DOG NOGET ANDET”

Det er ingen hemmelighed, at seniorkonsulent i SEAHEALTH, kemiker Anne Ries, er kritisk overfor det stigende forbrug af epoxy.  ”Brug dog noget andet. Der findes glimrende alternativer. Epoxy er hverken nemt at bruge eller ufarligt”, påpeger Anne, der ofte bliver mødt af svaret: - Det holder længere.

Den påstand, er hun ikke overbevist om, holder. Epoxymaling er nemlig en såkaldt 2-komponentmaling. De to komponenter skal blandes i et ret præcist forhold efter vægt, og malingen skal påføres et rent og tørt underlag, som er svært at opnå til søs. Det lyder nemt, men er blandingsforholdet ikke præcist som beskrevet, og er underlaget ikke rent og tørt, holder epoxymalingen ikke længere end anden maling. Tilmed risikerer man, at den ikke hærder ordentligt op. 

Støv fra epoxymalingen er ikke farlig, når den først er hærdet, men varmes den op, fx i forbindelse med svejsning, afgiver den i nogle tilfælde dampe, som kan være sundhedsskadelige. Du skal også være opmærksom på fareren ved de organiske opløsningsmidler din udendørsmaling indeholder. Den kan give både hjerneskader og kræft. 
 

EPOXYEN BLUSSER OP

Til lands er der kommet nyt fokus på epoxy og konsekvenserne af forkert håndtering i kølvandet på to meget omtalte sager fra Siemens og Vestas. Her har flere arbejdere pådraget sig kraftige allergier og hudeksem, fordi de har arbejdet med epoxy ved produktion af vinger til vindmøller.

- Inden vi hørte om de her sager var det som om, at ingen tog epoxy og dets farlighed særligt alvorligt, sagde Peter Herskind fra Dansk Industri ved gå-hjem-mødet i SEAHEALTH.

Han var medlem af den kommission, som blev nedsat af beskæftigelsesministeren efter de mange arbejdsskader på Siemens og Vestas blev kendte. Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal som også deltog, var enig i, at der bl.a. bør strammes op på kvaliteten af epoxykurserne og dermed uddannelsen af de personer, som skal arbejde med epoxy. Sammen har de sendt 20 anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. 
 

10 bud + 2

FØR ARBEJDET:

1. Der skal overvejes substitution. 

2. Der er krav om uddannelse, når der arbejdes med farlige kemikalier. For maler­arbejde er dette beskrevet i SEAHEALTHs undervisningsfilm og det tilhørende hæfte ”Kemikalier. Pas på dig selv og andre – fra viden til praksis”. 

3. Personer med eksem, allergi eller astma må ikke arbejde med epoxy.

4. Påføring ved sprøjtning er forbudt.

5. For alle malinger skal der udarbejdes en risikovurdering/APV og en arbejdspladsbrugsanvisning. Derudover skal der forefindes et sikkerhedsdatablad fra leverandøren. IT-programmet Health and Safety at Sea hjælper dig med at holde styr på kemikalierne om bord.
 

UNDER ARBEJDET:

6. Andre må ikke opholde sig i nærheden. 

7. Området skal afspærres og der skal skiltes for epoxyarbejde. Det er vigtigt at afspærringen opretholdes i hele udhærdningstiden. 

8. Der skal være særskilte omklædningsrum med adgang til bruser for personer, der arbejder med epoxy. Håndvask skal være med ikke håndbetjent vandhane.

9. Brug gode arbejdsmetoder for at forebygge, fx rulle på langt skaft for at fjerne personen fra afdampningen. 

10. Er overfladen der males 35 grader varm eller derover skal det forreste kodenummer forhøjes med 1.

11. Da det er meget vigtigt, at al hudkontakt undgås dvs. at man skal anvende handsker, der beskytter (fx 4H eller Nitril handsker) og skifte disse efter brug (max. 4 timer). Der skal også anvendes særlig beskyttelsesdragt og ansigtsskærm.

+1. Andre sundhedsfarer – beskyttelse mod indånding fra fx opløsningsmidlerne. Her er det vigtigt at beskytte åndedrættet med den rigtige type åndedrætsværn (filtrerende eller luftforsynet) - brug Kodenummer­skemaet. 

+2. Når malingen indeholder opløsningsmidlet Xylen vil det også indeholde Ethylbenzen, der anses for at være kræftfremkaldende. SEAHEALTH får ofte spørgsmål om registrering af personer i en periode på 40 år, der har arbejdet med disse stoffer. Denne regel er knyttet til de kræftfrem­kaldende stoffer.