Eksponeringsscenarier - sikker håndtering af kemikalier

 
Eksponeringsscenarier exposure scenarios.jpg
 
 

AF ANNE RIES, SENIOR KONSULENT I SEA HEALTH & WELFAREHar du modtaget et eksponeringsscenarie (ES) for et kemikalie, I bruger om bord? Vi har udarbejdet en guide, der hjælper jer i gang med anvendelsen af eksponeringsscenarier. Du kan finde den nederst på denne side.

Hvad skal du være opmærksom på med eksponeringsscenarier? Eksponeringsscenarierne skal dække alle de anvendelser, de kemiske stoffer eller blandingen har, herunder jeres. Derfor vil I modtage flere eksponeringsscenarier og I skal vælge det, som beskriver jeres brug. Det vil være godt, hvis det kun er det relevante ES, der indsendes til SEA HEALTH & WELFARE Kemikaliedatabasen. Her bliver de gemt i 10 år, som er lovkravet. I skal kunne påvise, at eksponeringsniveauerne under jeres forhold er identiske med eller lavere end det, der er beskrevet i ES’en.

Har leverandøren ikke beskrevet jeres anvendelse? Der kan være flere årsager til, at leverandøren ikke har beskrevet den anvendelse, I har. Det kan være på grund af manglende viden om alle stoffets anvendelser, men det kan også være, at den anvendelse I har, ikke kan understøttes af leverandøren, fordi den ikke er sikker. Der kan så blive tale om, at I må finde et alternativt og mindre farligt stof.

Hvad er sammenhængen mellem arbejdspladsbrugsanvisningen og den kemiske del af risikovurderingen? Der er selvfølgelig en nøje sammenhæng mellem de oplysninger, der fremgår af henholdsvis ES, arbejdspladsbrugsanvisningen og Risikovurderingen, men formålene er lidt forskellige. I ES’et angives under hvilke betingelser, arbejdet kan foregå sikkert. ES’et skal en gang for alle tjekkes enten om bord eller af en person i rederiet, der har kendskab til, hvordan arbejdet foregår. Arbejdspladsbrugsanvisningen suppleres med skibsrelevante oplysninger om bord. Den der skal udføre arbejdet, får en 2-siders beskrivelse af, hvordan produktet er farligt (hud og/eller indåndingsfare) og hvilke sygdomme, det kan give. Derudover er forholdsreglerne man skal følge beskrevet (ventilation og personlige værnemidler). Sidstnævnte skal selvfølgelig være de samme, som fremgår af ES’et. Den kemiske del af risikovurderingen indeholder 4. procestrin, hvoraf trin 1 og 2 (kortlægning og vurdering) er dækket af oplysningerne i ES, mens der kan være behov for handlingsplaner samt instruktion. Instruktionen er også til den, der skal udføre arbejdet. Der skal også løbende ske en evaluering af, om det virker. I risikovurderingen vil der også normalt være andre relevante risici (ulykker, ergonomi, støj osv.)

 
Eksponeringsscenarier exposure scenarios.jpg
Exposure Scenarios UK.jpg
 

Hvad har vi allerede i Kemikaliedatabasen? Vi har i dag følgende produkter med ES i Kemikaliedatabasen. Tjek venligst om én eller flere af disse produkter findes på rederiets positivliste eller om I bruger det om bord. Hvis ja, skal I tjekke om jeres anvendelse er beskrevet af leverandøren, og om I derved har en sikker anvendelse.

 
Exposure scenarios.JPG