Kom godt i gang med 'De 8 Sikkerhedsled'

 
Op i gennem 1980’erne optimerede og effektiviserede NASA sig til en fatal ulykke, nemlig eksplosionen af rumfærgen Challenger i 1986.

SEA HEALTH & WELFARE har udviklet et dialogværktøj til at højne sikkerhedskulturen på skibet. Værktøjet hedder ’De 8 sikkerhedsled’ og består af en samlet pakke med brætspil, dialogark og spørgsmål, der både involverer ledelse og medarbejder, og behandler forskellige temaer til at kortlægge sikkerhedskulturen.

 
 
 

Sikkerhedskultur handler om mennesker. Hvilken adfærd har besætningen, og hvilken adfærd efterspørger og belønner rederiet? Er det fx god kutyme at sætte sig ind i de risici, en opgave indebærer, og give sig tid til at tage højde for risici? Griber man ind, hvis man ser andre i gang med risikable aktiviteter? I rederier med høj sikkerhedskultur er sikkerhed integreret i måden at tænke og arbejde på. Det enkelte menneske ser sig selv, sine kolleger og sit rederi som dele af en organisation, hvor sikkerhed er støbt ind som et grundfundament for måden at drive skibsfart på. Alle føler ansvar for sikkerheden og efterstræber den fra dag til dag.

En søfarende på et skib med høj sikkerhedskultur går ud over det, der er hans pligt. De genkender usikre forhold og usikker adfærd og griber ind for at rette op på de ting, de ser. Kolleger passer på hinanden og gør opmærksom på usikker adfærd. Forskning viser, at udviklingen af en stærk sikkerhedskultur er med til at nedbringe antallet af ulykker.


HVORDAN STYRKER MAN SIKKERHEDSKULTUREN?

For at styrke en sikkerhedskultur skal der sættes ind på mange områder. ’De 8 Sikkerhedsled’ afspejler de væsentlige led for, hvordan en god sikkerhedskultur kan skabes. Pointen er, at vi skal arbejde med alle led for at sikre, at projektet lykkes, og ”kæden ikke hopper af”.

Selvom SMS- og risikovurderings-dokumenterne er udarbejdet og i orden, behøver sikkerhedsbevidstheden og dermed adfærden hos den enkelte ikke at være til stede. Hvis ulykken uheldigvis er ude, afspejler den, hvor stærk sikkerhedskulturen er. Det interessante er, hvorfor det skrevne nu ikke er blevet overholdt eller fulgt. Årsagerne kan være manglende medarbejderaccept og involvering, at det skrevne ikke stemmer overens med den praktiske måde at gøre arbejdet på, at lederen ikke er en god rollemodel eller måske manglende konsekvens, hvis man overtræder sikkerhedsprocedurerne.

Det gamle ordsprog fortæller os, at kæden ikke er stærkere end det svageste led. ’De 8 Sikkerhedsled’ symboliserer, at sikkerhedskulturen ikke er stærkere end det svageste led. Til hvert af ’De 8 Sikkerhedsled’ hører nogle værktøjer. Værktøjer som understøtter og opbygger den gode sikkerhedsadfærd. Jo flere sikkerhedsled, man som rederi vedligeholder, jo stærkere en kæde. Jo færre sikkerhedsled, man som rederi har på plads, jo svagere en kæde. Brug dette dialogværktøj til at komme godt i gang med at skabe en god sikkerhedskultur mellem på skibet og med kontoret på land.

Du kan bestille ’De 8 Sikkerhedsled’ på www.shw.dk/webshop.

Har I brug for hjælp til at komme i gang, kan I booke et møde med én af vores konsulenter. Vi står klar til at hjælpe jer.