Nye tiltag mod krænkelser til søs lanceres i september 2019

 

Det er en grundlæggende rettighed for alle mennesker at kunne gå på arbejde uden at føle sig krænket. Det gælder også til søs. Krænkende adfærd på skibe kan have alvorlige konsekvenser for søfarendes psykiske og fysiske sundhed. Dette kan føre til nedsat arbejdsglæde, flere sygedage og generel dårlig trivsel for resten af besætningen. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan desuden have vidtrækkende konsekvenser for rederier i form af forringelse af arbejdsvilkår på skibene, samt organisatoriske, økonomiske og juridiske følger.

Ny ‘Be a buddy, not a bully’-vejledning.

Arbejdspladsen på skibet er den søfarendes hjem i en tid, hvor den søfarende er langt fra familie og venner. Det er derfor særlig vigtigt at værne om hinanden taget søfartslivets leve- og arbejdsforhold i betragtning, herunder risikoen for isolation, det begrænsede privatliv på kammeret og det faktum, at arbejdspladsen også er det sted, hvor søfarende også opholder sig i sin fritid.   

I SEA HEALTH & WELFARE går vi ind for ’Buddies’ og ikke ’Bullies’ på arbejdspladsen. Derfor har vi igangsat initiativet ‘Be a buddy, not at bully’ for at skabe opmærksomhed på de udfordringer, der opleves i søfarten. Budskabet er, at vi er der for hinanden og at seksuel krænkende adfærd ikke tolereres.

Formålet med initiativet er at skabe opmærksomhed på alle former for krænkelser i søfarten og tilbyde støtte til søfarende med henblik på at undgå og bekæmpe krænkende adfærd på arbejdspladsen - i samarbejde med kollegaer og rederiet. Vejledningen forklarer, hvordan krænkende adfærd defineres, hvad man kan gøre for at undgå det og hvad man skal gøre, hvis man oplever krænkende adfærd.

Vejledningen udgives i september.

 

SEA HEALTH & WELFARE helpline  

Det skal være muligt at modtage støtte og vejledning i situationer, hvor man har oplevet krænkende adfærd. Derfor vil vi den 1. september 2019 lancere en ny helpline, hvor søfarende kan ringe for fortrolig rådgivning.  

Rederier kan få råd og vejledning til arbejdet med krænkelser til søs ved at kontakte SEA HEALTH & WELFARE.

 
 
Dyveke Nielsen