Hepatitis ved håndtering af sort spildevand

 

I SEA HEALTH & WELFARE modtager vi ofte spørgsmål fra rederier og søfarende, som mange andre kan have glæde af. Derfor bringer vi her spørgsmål og svar om alt inden for arbejdsmiljø og velfærd til søs. Du kan også sende dit spørgsmål til info@shw.dk.

 

 

Kære SEA HEALTH & WELFARE

Skal besætningsmedlemmer, der arbejder med sort spildevand, vaccineres mod hepatitis? Skal maskinmesterstaben? Skal rengørings-personalet?

Venlig hilsen

Peter

Svar

Kære Peter

Ja, det er et spørgsmål vi får fra tid til anden. Arbejder de pågældende jævnligt med ilandpumpning af sort spildevand fra større grupper af personer – og medfører arbejdsprocessen en reel risiko for eksponering – bør de tilbydes vaccination mod hepatitis A (hepatitis B er ikke relevant i denne sammenhæng).

Det bør i vurderingen indgå, hvad det er for et skib. Er der tale om et skib, som sejler med mange passagerer, vil der være en større sandsynlighed for en reel risiko end et lille skib med fast besætning, hvor maskinmesterens job består i at tømme en holding-tank. Sandsynligheden for, at én af dem pludselig skulle have hepatitis A er tæt på nul.

Hvis det vurderes, at der er behov for vaccination, skal denne betales af arbejdsgiveren. Reglen findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A Kapitel IX afsnit A regel 2.2.

Medarbejdere beskæftiget med rengøring henhører ikke under denne kategori. De bør være godt instrueret i høj hygiejnisk standard, da opkast og afføring som bekendt kan udgøre en række andre og til tider noget større sundhedsrisici end smitsom lever-betændelse. Denne viden kan I bruge i forhold til udarbejdelsen af en risikovurdering for rengøringsarbejdet om bord – og selvfølgelig i oplæring og instruktionen af medarbejderne.

God arbejdslyst

Anne Ries

Seniorkonsulent i SEA HEALTH & WELFARE