vi vil være dem, du går til, når det gælder viden, rådgivning og værktøjer om arbejdsmiljø til søs. Vi vil levere velfærdsydelser af den højeste kvalitet til skibet. Vi vil støtte og inspirere rederier og søfarende til et godt, sikkert og sundt arbejdsliv til søs. 

 

MISSION

At bidrage til at sikre de søfarendes velfærd og arbejdsmiljø om bord.
 

VISION

At være den kompetente organisation som varetager de søfarendes velfærd og arbejdsmiljømæssige forhold.
 

Strategi

At være innovativ og fremme de søfarendes velfærd, sikkerhed, sundhed og trivsel.

At sikre der er kompetencer af høj faglighed og levere ydelser af høj international kvalitet.

At udvikle organisationens vidensgrundlag.