§16-underviserkurset er for ham eller hende, der ønsker at være underviser på arbejdsmiljøkurserne for medlemmer af sikkerhedsorganisationen på de danske handelsskibe. Læs mere om kurset her. 

 

OM KURSET

Sea health & WELFARE udbyder instruktørkurset og kan udstede certifikat som arbejdsmiljøunderviser (§ 16). På kurset foretages løbende pædagogisk evaluering, som skal bestås og kurset afsluttes med en faglig eksamen, der skal bestås med minimum 60 pct. rigtige svar. Resultatet af eksamen vil ikke blive givet på kurset, men tilsendes den enkelte efter kurset.

Målgruppe
Alle der vil være ny underviser på arbejdsmiljøkurserne for medlemmer af sikkerhedsorganisationen på danske handelsskibe.

Tilmeldingsfrist
Kontakt SEA HEALTH & WELFARE for information om tilmeldingsfrist.

Pris
Prisen for kurset er 36.750 kr. ekskl. moms (inkl. hotelophold (overnatning mandag til fredag) og forplejning (alle måltider), men eksklusiv evt. transportomkostninger).

Betaling skal ske, når deltagernes kvalifikationer for at deltage i kurset er godkendt.

Sted
København

Tilmeldingsinfo
Kontaktperson Anne Ries kan kontaktes på mail ari@shw.dk. Tilmeldingen skal indeholde kontaktoplysninger og dokumentation for pædagogiske og faglige forkundskaber. 

 

Obligatorisk kursus

Kurset afholdes som internat og kurset er meget intensivt. Det kan derfor ikke påregnes, at man kan foretage andet arbejde eller sociale arrangementer i kursusugen. Der må også påregnes forberedelsestid til næste dag.

Det er lovpligtigt, at arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsorganisationens medlemmer, varetages af uddannede undervisere.

Kurset er således obligatorisk for undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen, også kaldet §16-uddannelsen. Efter bestået kursus skal underviseren selv afvikle et kursus under supervision af en erfaren arbejdsmiljøunderviser. Den erfarne underviser meddeler SEA HEALTH & WELFARE, at undervisningen er forløbet med tilfredsstilende resultat og SEA HEALTH & WELFARE udsteder certifikatet. Endvidere har underviseren pligt til løbende at holde sig orienteret om arbejdsmiljøforhold, herunder at deltage i relevant efteruddannelse – som minimum den årlige temadag, som afholdes af  SEA HEALTH & WELFARE i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

 

Krav til forkundskaber

Der er følgende krav til underviserens forkundskaber:

  • Relevant virksomheds- og arbejdsmarkedskendskab og erhvervserfaring, herunder at vedkommende har deltaget i et §16-kursus
  • Praktisk og teoretiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer
  • Pædagogiske kvalifikationer
 

Framelding

Framelding kan ske skriftligt til SEA HEALTH & WELFARE på ari@shw.dk. Framelding kan ske uden beregning indtil 8 uger før kursusstart. Ved framelding mindre end 8 uger før kurset betales 50 pct. af kursusprisen. Framelding 14 dage før eller tættere på kursusstart faktureres med den fulde pris på kurset.