Risikovurderinger hjælper rederen, skibsføreren og dig som søfarende til at få styr på skibets risici, så besætningens sikkerhed og sundhed er i top. Siden indeholder links og information omkring risikovurdering.

 

risikovurdering (APV)

Risikovurdering er en systematisk tilgang til beslutningen af kontrolforanstaltninger, og vi anbefaler, at I følger den systematik, der er beskrevet herunder.

Vi forudsætter i det nedenstående, at I bruger IT-programmet "Health and Safety at Sea".

Risikovurdering og arbejdspladsvurdering (APV) er to ord for samme proces. Vi vælger at bruge risikovurdering, da det er det mest udbredte i det maritime erhverv. Med en risikovurdering får I samlet og beskrevet den bedste arbejdsmetode på baggrund af de erfaringer, I allerede har gjort jer med arbejdet. Erfaringer, I nu giver videre til jeres kolleger, den afløsende besætning eller de nye folk, der påmønstrer i fremtiden.

Rammerne og hjælpeværktøjerne for risikovurdering er bygget op omkring fem faser: kortlægning, vurdering, handlingsplan, risikovurderingsdokument og opfølgning.

 
 

kortlægning og vurdering

opfølgning og risikodefinitioner

handlingsplan og risikodokument

Særligt for sand- og ralsugere