På baggrund af de enkelte risici I har fundet frem til i kortlægningen, skal I nu have lavet handlingsplan. I kigger på hver risici og opsætter forebyggende handlinger, instruktioner og fremtidige handleplaner. 

 

HANDLINGSPLAN

Informationer, der skal med i en handlingsplan, skal gøre arbejdslederen eller den ansvarlige for udførelsen i stand til at kunne lede og udføre arbejdet uden risici.
I skal beskrive, hvordan I vil beskytte jer mod de risici, I har fundet. I skal benytte forebyggelsesprincipperne, når I skal finde frem til den måde, I vil beskytte jer på.
En handlingsplan skal indeholde instruktioner og informationer om, hvem der skal informeres, inden arbejdet påbegyndes, og hvordan. Fx hvilke rørsystemer, der skal afblændes og hvordan. Eller pumper der skal afbrydes, og hvordan.
Endelig skal en handlingsplan indeholde en instruktion om, hvordan man involverer de, der skal udføre arbejdet, og hvordan man kontrollerer, at opgaven bliver og er løst – rigtigt.

 

Risikovurderingsdokument

Risikovurderingsdokumentet er det skriftlige dokument, som bliver genereret gennem den proces, I har været igennem. I har fundet risiciene ved arbejdet, I har vurderet dem, og I har beskrevet hvordan og hvorfor, man skal beskytte sig mod disse risici.

At I laver risikovurderingsdokumentet skriftligt gør, at den person, der skal være arbejdsleder eller den, der skal udføre arbejdsopgaven, kan forholde sig til, hvordan I er blevet enige om at udføre arbejdet her om bord. Fordi alle tiltag sker med baggrund i en eksisterende risiko, giver det også mening at gøre arbejdet på den rigtige måde og uden at ”glemme” den valgte sikkerhedsforanstaltning.