kort sagt er near miss en ulykke, som var lige ved at ske. Nogle kalder det for en "nærved-ulykke". Near miss er handelsflådens egen database, hvor rederierne kan indrapportere near miss-hændelser, som andre kan lære af.

 

near miss

Rapportering af "Near Miss" hændelser har primært to hovedårsager. Først og fremmest bliver man bedre til at spotte usikre handlinger og forhold, hvilket gør at sikkerhedsbevidstheden øges, som derefter påvirker adfærden. Derudover har man mulighed for at dele den læring, en Near Miss indeholder, så vi kan forebygge, at hændelsen sker igen. Indberetningerne er anonyme, og vi udsender en række af disse indrapporteringer anonymt som "Safety Alerts".

I nogle sammehænge kan det være svært at rapportere fejltagelser. Især i en branche som det maritime erhverv, hvor det normalt ikke er historier om fejltagelser, der prales med om bord. Hos SEA HEALTH & WELFARE tror vi på, at der skal ske en holdningsændring hos os alle i branchen. Vi skal væk fra skyldsspørgsmålet og mere ind på spørgsmålene om ”hvorfor skete det?” og ”hvad kan vi lære af det?”.

 
 

Near miss databasen

Fire eksempler på near miss

Safety alerts

ny near miss database