På nearmiss.dk kan man dele sine erfaringer med andre søfarende og derigennem forsøge at undgå, at samme uønskede hændelse sker igen.

 

Hvad er Nearmiss.dk?

På nearmiss.dk bliver erfaring kontinuerligt samlet fra alle arbejdssituationer. Ved arbejde om bord på skibe bliver det gode sømandskab opbygget gennem praktisk erfaring. En del erfaringer ønsker man ikke at gøre sig mere end én gang. Det kan være ulykker - Near Miss eller bare almindelige driftsforstyrrelser. 

I nearmiss.dk's erfaringsdatabase kan man dele sine erfaringer med andre og derigennem prøve at undgå, at samme uønskede hændelse sker igen. Gennem databasen skabes der en kollektiv opsamling af erfaringer om risici og farer til søs, hvilket giver mulighed for alle til at få bedre indsigt i emnet og dermed kunne yde en bedre indsats for sikkerhedsmiljøet om bord. 

Nearmiss.dk er et informationssystem om Near Miss og utilsigtede hændelser til søs. Når systemet er fuldt udbygget, vil det blive en naturlig rapporteringskanal for danske rederier og dermed en forbedret mulighed for, at kunne reagere forebyggende på hændelser. 

Nearmiss.dk er en database, en erfaringsbank opbygget over rapporterede hændelser og farlige situationer. Erfaringsdatabasen består af rapporter fra rederiernes ISM-ansvarlige officerer (Designerede Personer). 

For at systemet kan være anonymt for rederierne, bliver det administreret af SEA HEALTH & WELFARE, som er erhvervets uvildige rådgiver inden for sikkerhed og sundhed. Enhver rapport suppleres under registreringen med de nødvendige yderligere oplysninger og sammenlignes med tilsvarende indberetninger i databasen. Det samlede resultat af erfaringerne i basen returneres til alle involverede i rederiet.

Læs mere på nearmiss.dk

 

ny version af nearmiss.dk

Siden 2006 har Near Miss databasen modtaget 2600 near miss-rapporter, og de vigtigste er sendt ud som "Safety alerts". Udviklingen indenfor ny teknologi samt behovet for endnu bedre vidensdeling har gjort at den gamle database ikke længere kan tilfredsstille de behov, som branchen efterspørger. Derfor har vi lavet en ny version af databasen. 

Rederierne vil med den nye database få lettere mulighed for at indsende Near Miss-rapporter gennem eget system via IT-baserede løsninger, så administrative byrder lettes. Alle rederier vil med det nye system få adgang til sin egen side, også kaldt "MyNearmiss", hvor man selv kan definere, hvilke "Safety Alerts" der ønskes tilsendt, og man har her også mulighed for at indtaste skibes emailadresser, hvis man ønsker "Safety Alerts" sendt direkte til skibene. 

Rederierne vil også få mulighed for at udarbejde egne "OnePagers", som flere rederier opererer med i deres sikkerhedsarbejde. Udover det vil man på siden hele tiden have mulighed for at se og styre hvilke Near Miss, der er sendt ind til systemet og der vil blive indlagt et lettere analyseværktøj,  så lignende Near Miss hændelser kan undgås. Den nye database rumme mange flere værktøjer og muligheder for vidensdeling end den nuværende og være brugervenlig, så indberetning vil opleves nemt og hurtigt.

Med den nye database vil SEA HEALTH & WELFARE få bedre værktøjer til at udtrække statistikker og udarbejde analyser, der kan understøtte rederiernes sikkerhedsarbejde.