korrekt belysning på arbejdspladsen er vigtig for at undgå øjengener, hovedpine og spændinger i skuldre og nakke. Herunder har vi derfor samlet gode råd til typer af pærer, samt den korrekte belysning i de forskellige arbejdssituationer på skibet. 

 

Generelt om belysning

Farvegengivelse

Det er vigtigt at lyskilden har en god farvegengivelse. Det kræves, at man vælger lyskilder med et Ra-indeks på over 80 til arbejdspladsen. Ved særligt krævende arbejdspladser, så som kabyssen, kræves det ifølge standarden, at lyskilden har et Ra-indeks på over 90. De fleste LED pærer har et Ra-indeks på 80, men LED pærer bliver bedre og bedre, derfor kan man i dag finde LED pærer med et Ra-indeks på over 90.

Vi anbefaler, at man som tommelfingerregel holder sig til lyskilder over 90 Ra, da dette sikrer den bedst mulige farvegengivelse.

Belysningsstyrke

For at sikre den bedst mulige koncentration er det vigtigt, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt belyst. Der stilles krav til belysningsstyrken alt efter hvilken arbejdsopgave, der skal løses. Det anbefales, at man sørger for at have en god almen belysning i rummet, da store forskelle i belysningen af rummet kan være generende og f.eks. kan forårsage hovedpine. Generelt bør der være 500 lux på faste arbejdssteder og 200 lux som omgivelseslys.

Blænding og flimmer

Når armaturer skal opsættes, skal man tage højde for blænding. Blænding skal undgås, da dette kan skabe ubehag og dårlige arbejdsstillinger. Som tommelfingerregel bør man ikke have direkte udsyn til lyskilden. Dette kan undgås ved at opsætte armaturerne korrekt og/eller opsætte afskærmning.

Ligeledes skal man være opmærksom på flimmer fra kunstigt lys. Flimren kan forårsage stress og hovedpine. Ældre lysstofrør og frekvensdæmpede LED pærer kan flimre. Man bør derfor vælge lysstofrør med HF-forkoblinger i armaturerne.

 

Belysning i skibets områder

Maskinrum/værksteder

Det er vigtigt, at lyset er koncentreret omkring arbejdet, da blikket naturligt vil rette sig mod de lyseste områder. Det er vigtigt at kunne tilpasse lysets retning og styrke til den enkelte opgave. Da svag belysning kan få objekter til at synes formløse, er det vigtigt, at steder som dreje- og filebænk er oplyst tilstrækkeligt med mulighed for at indstille lysets retning. Her kræves der en belysningsstyrke på 200 lux, mens det kan anbefales, at man vælger mindst 300 lux i stedet, hvilket også er kravet ved svejsning.

Farvegengivelsen fra lyskilder i maskinrummet og værksteder skal være min. 80 Ra.

Armaturer og lamper bør være lette at rengøre og vedligeholde. Undgå blænding og spejlinger i materialer og borde ved at placere armaturer hensigtsmæssigt i forhold til de faste arbejdspladser. Det mest optimale er at placere armaturer bagved eller ved siden af arbejdspladsen.

Flimrende belysning kan give stroboskopisk effekt ved roterende maskiner. Det betyder, at man kan tage fejl af de roterende deles hastighed og rotationsretning. Brug flimmerfrit lys for at eliminere den risiko – fx højfrekvent drift af lysstofrør eller flimmerfri LED-pærer.
Derudover bør der ved præcisionsarbejde, så som ved søjleboremaskinen eller drejebænken, sikres en stor kontrast imellem baggrunden og synsfeltet.

Kontrolrum/kontorer

Lyset bør kunne reguleres i styrke og retning. Det må placeres, så det ikke giver genskin og spejlinger i pulte og it-skærme. Reoler, skabe, mødeborde og lignende skal være oplyste, så man kan orientere sig.

I kontrolrum og kontorer kræves der, ifølge standarden, mindst en belysningsstyrke på 500 lux og en Ra på 80.

Broen

Vælg en belysning som er variabel, så den kan tilpasses dagslys og mørke. Når det er dagslys, vil der som regel være behov for et højere lysstyrke. Det gælder om at skabe gode udsynsmuligheder på alle tider af døgnet.

Lys med mulighed for lysdæmpning giver bedst en variabel og behagelig belysning. Placér lamper, så de ikke giver generende genskin og spejlinger i pulte og diverse skærme til IT, radar m.v.

Sørg for at vælge og placere belysningen, så den ikke oplyser lodrette flader og personer. Det vil give generende spejlinger i ruderne, og udsynet bliver forringet.

Lokalbelysning ned over pultene med lysdæmpning er også en god løsning.

Kabyssen

Placér armaturerne lige over bordenes forkanter. På denne måde undgås eller reduceres spejling og genskin i bordene. Armaturerne skal helst være blændfri og gerne indbygget i loftet. Armaturerne skal være lette at rengøre. I kabyssen kræver standarden mindst 500 lux og 80 Ra.

Spiserum

Lyset skal være behageligt og må ikke blænde. Vælg enten fast monterede bordlamper eller indbyggede loftslamper med lyskilder, der leverer mindst 200 lux og 80 Ra.

Gangarealer indendørs

Placér belysningen enten under øjenhøjde eller indbygget i loftet, for at hindre blænding.

Placeres belysningen i loftet, er det en god idé at placere lamper/armaturer ude i den ene side (og ikke midt på loftet). Så bliver gangen belyst asymmetrisk og det blænder mindre.

Det er vigtigt, at der ikke er et for højt lysniveau i gangarealerne. Det kan let medføre, at man ubevidst hæver lysniveauet unødigt i tilstødende rum, så de ikke virker for mørkt i forhold til gangene.

På gangarealer er der det krav til lyset, at lysstyrken skal være mindst 100 lux. 

Udendørsbelysning

Vælg så vidt muligt armaturer, der lyser nedad og placér dem under øjenhøjde. På den måde kan man undgå blænding.

Udendørs skal der på gangområder og lejdere være mindst 100 lux, mens at fortøjningsstationer skal være oplyst med 300 lux.

 

Referencer/regler

Søfartsstyrelsen henholder sig til Dansk Standard DS/EN 12464-1:2011, som anbefaling af god praksis for indendørs belysning, mens DS/EN 12464-2:2014 angiver standarden for udendørs belysning. Søfartsstyrelsen vil dog vurdere belysningen konkret i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A kapitel IA om arbejdets udførelse og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel II-4 A om arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr.

Ydermere henvises der til ”MSC/Circ.834 - GUIDELINES FOR ENGINE-ROOM LAYOUT, DESIGN AND ARRANGEMENT”, pkt. 6.2.4:

Area

Boiler rooms

Control stations

 

 

 

 

Engine-rooms

Generator and switchboard rooms

Fan rooms

Motor rooms

Pump rooms

Shaft alley

Shaft alley escape

Steering gear room

Workshops

 

 

Storerooms

Offices

 

 

 

General

Control consoles

Gauge and control boards

Switchboards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

On top of work bench

 

 

General

On top of desks

Lux

220

 

220

320

320

320

220

220

110

110

110

110

32

220

 

320

540

54

 

220

540

Når der indkøbes lyskilder, får man ikke oplyst en lux værdi, men derimod lumen, man kan derfor ikke på baggrund af dette selv finde ud af, om man opfylder kravet for lux, med mindre man har måleudstyr til dette. Vi kan hjælpe jer med at få dette målt. Kontakt os for mere information.

 

Få styr på begreberne

Lux

Lux beskriver lysets intensitet, altså hvor meget lys der rammer et givent areal, og er defineret ved lumen/m2. Solen lyser med ca. 100.000 lux, mens der skal omkring 25 lux til for at kunne orientere sig, 200 lux i arbejdsrum og en intensitet på 500 lux for særligt synskrævende arbejde.

Lumen

Lumen er et udtryk for den totale mængde lys en lyskilde udsender. Lumen erstatter, hvad man før brugte Watt til, en gammel 60 Watts glødepærer svarer til 800 lumen.

Ra-indeks

Ra-indekset beskriver, hvor god en farvegengivelse lyskilden har. Indekset går fra 0-100, hvor at jo bedre farvegengivelse en lyskilde har jo højere et tal. Solen er den eneste lyskilde med et Ra-indeks på 100, mens at en glødepære vil have et Ra-indeks omkring 99.

Kelvin

Kelvin er betegnelsen for lysets farve. Jo højere kelvin en lyskilde har jo mere blåt og hvidt er der i lyset. Man bør vælge en lyskilde med en Kelvin omkring 2700-3300 Kelvin.