Chikane, mobning og dårligt arbejdsmiljø er problemer, der skal tages meget alvorligt, hvis de finder sted. Det kan give store problemer for den enkelte og for stemningen om bord, hvis der finder chikane eller mobning sted på skibet.

 

Hvad kan rederiet, ledelsen, besætningen og den enkelte gøre?

Rederiet kan sikre politikker, sikre regler og procedurer er klare i forhold til mobning og chikane. Rederiet kan sikre kommunikation og efteruddannelse på området.

Læs mere om hvad rederiet kan gøre (🇩🇰 download - 🇬🇧 download)

Ledelsen kan sikre en god kultur og en god tone og kommunikation om bord, kende firmaets procedure og politikker.

Læs mere om hvad officererne kan gøre (🇩🇰 download - 🇬🇧 download)

Besætningen kan være opmærksom på tonen og kommunikationen, hjælpes ad med at sige fra, spørge kollega hvis der er tvivl om vedkommende trives.

Læs mere om hvad kollegerne kan gøre (🇩🇰 download - 🇬🇧 download)

Den enkelte kan sige fra, konfrontér vedkommende, søg hjælp hos venner og kollegaer - og indberette.

 

Andre årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø

Skifteholdsarbejde, social isolation (f.eks. i forbindelse med vagter, jetlag i forbindelse med rejse over flere tidszoner, afsavn i forhold til familie, venner og sociale aktiviteter i land, begrænset areal til fysisk udfoldelse og til privatliv om bord og kriserisiko i forhold til naturens luner, pirateri, brand, kollision, smitsom sygdom m.m.

 

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ses både på organisationsniveau (skibsniveau) og på individniveau.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være "brandslukningsaktiviteter”, uklare visioner/ strategier /mål, manglende prioritering, stort sygdomsfravær, personalegennemtræk, mange fejl og arbejdsulykker, manglende arbejdsglæde, højt konfliktniveau, mobning, ingen humor, manglende vilje til samarbejde, manglende tolerance, forståelse og rummelighed, ansvarsfralæggelse, syndebuksyndrom og generel brok.

På individniveau kan man yderligere inddele en række eksempler på symptomer på et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 
 

Fysiske symptomer

 • Hjertebanken

 • Åndenød

 • Brystsmerter

 • Hovedpine

 • Muskelspændinger

 • Svedeture/frysen

 • Indre uro

 • Svimmelhed

 • Let til tårer

 • Hyppig vandladning

 • Kvalme

 • Ondt i maven

 • Manglende sexlyst

 • Hyppige infektione

Psykiske symptomer

 • Hukommelsesbesvær

 • Koncentrationsbesvær

 • Manglende overblik

 • Følelse af udmattelse

 • Træthed

 • Ulyst

 • Rastløshed

 • Irritabilitet

 • Nedsat humoristisk sans

 • Tristhed

 • Angst

 • Depression

Adfærdsmæssige kendetegn

 • Søvnløshed

 • Lav selvfølelse

 • Nedsat præstationsevne

 • Øget ubeslutsomhed

 • Følelseskulde

 • Manglende engagement

 • Indesluttet

 • Vrede, Aggressivitet

 • Mistro

 • Øget brug af stimulanser

 • Medicinmisbrug

 • Øget sygefravær

 
 
 

Tegninger: Mobning eller ej?

SEA HEALTH & WELFARE har udarbejdet en række tegninger omkring arbejdsmiljøproblemerne chikane og mobning. Kontakt os på telefon +45 7240 2610 eller mail info@shw.dk, hvis du ønsker tegningerne.

 

ESCA - European Community Shipowners' Associations om "mobning og chikane"

Materialet på denne side er uddrag og hovedpointer fra det materiale som ESCA - European Community Shipowners' Associations har udarbejdet om "mobning og chikane" og uddrag og hovedpointer fra ICS/ITF "Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying".

Den europæiske brancheforening for rederier og shippingvirksomheder har lavet en vejledning og en film om mobning og chikane.

Du kan finde vejledningen og filmen på organisationens hjemmeside.

Læs den danske udgave af vejledningen

Find vejledningen på andre sprog her

Du kan også kontakte os i SEA HEALTH & WELFARE for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med området. Hvis du selv har oplevet/oplever mobning eller chikane, kan du også få hjælp hos os.

 
 

ARTIKLER RELATERET TIL CHIKANE OG MOBNING