Alle mennesker bør kunne gå på arbejde uden at opleve krænkende adfærd. Også søfarende. Chikane og mobning i enhver form bør ikke tolereres på nogen arbejdspladser. På denne side kan du få viden og redskaber til arbejdet med krænkende adfærd.

 

HVAD ER CHIKANE OG MOBNING?

Chikane

Chikane er en form for diskrimination, som har til formål at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

  Eksempler på chikane

 • At fremvise eller sprede stødende eller vulgært materiale.

 • At komme med insinuerende bemærkninger, latterliggørende, uanstændige eller sexistiske/racistiske/homofobiske vittigheder eller bemærkninger.

 • At bruge anstødeligt sprog til at beskrive eller håne personer med handicap.

 • At komme med bemærkninger om en persons fysiske udseende eller personlighed, der kan forårsage forlegenhed eller ydmygelse.

 • At udøve uønsket opmærksomhed såsom overvågning, stalking, intim adfærd eller uønsket verbal eller fysisk opmærksomhed.

 • At foretage eller sende uønskede, seksuelle, uanstændige, fjendtlige eller personligt påtrængende telefon-opkald, sms’er, e-mails, breve og kommentarer på sociale netværk. 

 • At stille påtrængende eller vedvarende spørgsmål om en persons alder, civilstand, privatliv, seksuelle interesser eller orientering eller lignende spørgsmål om en persons race eller etniske oprindelse, herunder kultur eller religion.

 • At komme med uønskede seksuelle tilnærmelser eller anmodninger om dates.

 • At stirre, lave uhøflige gestusser, røre, befamle, klappe på eller anden form for unødvendig kropskontakt, f.eks. at gnide sig op ad en anden person. 

 • At sprede ondsindede rygter eller fornærme nogen (især mht. alder, race, civilstand, køn, handicap, seksuel orientering, religion eller tro).

Mobning

Mobning er en form for chikane, der fx består af fjendtlig eller ubehagelig adfærd, hvilket kan medføre, at den person, det går ud over, føler sig truet eller intimideret. Det skaber et arbejdsmiljø, hvor en gruppe mennesker eller en enkeltperson kan føle sig truet eller intimideret på grund af en anden gruppe menneskers eller enkeltpersons negative eller fjendtlige adfærd.

Mobning indebærer ofte magt- eller stillingsmisbrug og er ofte vedvarende og uforudsigelig. Mobning kan være hævngerrig eller ondsindet.

 Eksempler på mobning

 • Verbale eller fysiske trusler eller skældsord, fx at råbe eller bande ad kollegaer, enten offentligt eller i enrum, herunder også at komme med nedsættende eller stereotype udsagn eller bemærkninger.

 • Personlige fornærmelser, der nedvurderer eller latterliggør en person eller hans/hendes evner, enten i enrum eller foran andre.

 • Pludselige anfald af raseri mod en enkeltperson eller en gruppe, ofte af ubetydelige grunde.

 • At udsætte personer for unødig eller overdreven kontrol og overvågning af alt, hvad de foretager sig, eller at være overdrevet kritisk over mindre ting.

 • At stille urimelige krav til personer.

 • At ignorere eller udelukke en person fra sociale arrangementer, teammøder, diskussioner og kollektive beslutninger og planlægning.

 • At fremsætte trusler eller upassende kommentarer om karrieremuligheder, jobsikkerhed eller jobudviklings-rapporter. 

 • Når der laves undskyldninger for at definere eller henvise til en adfærd eller situationer mellem personer på arbejdspladsen, der kan involvere ”skjult” mobning, fx at en person beskrives som ”oversensitiv” eller ”ude af stand til at tage en spøg”.

 Det er vigtigt at understrege, at den person, der chikanerer eller mobber, kan være uvidende om de konsekvenser, som dennes adfærd har på andre personer, og at personen muligvis ikke har til hensigt at chikanere eller mobbe.

 

årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø

Skifteholdsarbejde, social isolation (f.eks. i forbindelse med vagter, jetlag i forbindelse med rejse over flere tidszoner, afsavn i forhold til familie, venner og sociale aktiviteter i land, begrænset areal til fysisk udfoldelse og til privatliv om bord og kriserisiko i forhold til naturens luner, pirateri, brand, kollision, smitsom sygdom m.m.

 

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ses både på organisationsniveau (skibsniveau) og på individniveau.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være "brandslukningsaktiviteter”, uklare visioner/ strategier /mål, manglende prioritering, stort sygdomsfravær, personalegennemtræk, mange fejl og arbejdsulykker, manglende arbejdsglæde, højt konfliktniveau, mobning, ingen humor, manglende vilje til samarbejde, manglende tolerance, forståelse og rummelighed, ansvarsfralæggelse, syndebuksyndrom og generel brok.

På individniveau kan man yderligere inddele en række eksempler på symptomer på et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 
 

Fysiske symptomer

 • Hjertebanken

 • Åndenød

 • Brystsmerter

 • Hovedpine

 • Muskelspændinger

 • Svedeture/frysen

 • Indre uro

 • Svimmelhed

 • Let til tårer

 • Hyppig vandladning

 • Kvalme

 • Ondt i maven

 • Manglende sexlyst

 • Hyppige infektioner

Psykiske symptomer

 • Hukommelsesbesvær

 • Koncentrationsbesvær

 • Manglende overblik

 • Følelse af udmattelse

 • Træthed

 • Ulyst

 • Rastløshed

 • Irritabilitet

 • Nedsat humoristisk sans

 • Tristhed

 • Angst

 • Depression

Adfærdsmæssige kendetegn

 • Søvnløshed

 • Lav selvfølelse

 • Nedsat præstationsevne

 • Øget ubeslutsomhed

 • Følelseskulde

 • Manglende engagement

 • Indesluttet

 • Vrede, Aggressivitet

 • Mistro

 • Øget brug af stimulanser

 • Medicinmisbrug

 • Øget sygefravær

 
 
 

‘BE A BUDDY - NOT A BULLY’-KAMPAGNE

SEA HEALTH & WELFARE har i 2019 lanceret en kampagne mod krænkende adfærd til søs med titlen ‘Be a buddy - not a bully’. Kampagnen indeholder en vejledning til søfarende og rederier med definitioner, eksempler og vejledning til at komme krænkende adfærd til livs i søfarten.

DOWNLOAD ‘BE A BUDDY - NOT A BULLY’-KAMPAGNEMATERIALE HER

 

Tegninger: Mobning eller ej?

SEA HEALTH & WELFARE har udarbejdet en række tegninger omkring arbejdsmiljøproblemerne chikane og mobning. Kontakt os på telefon +45 7240 2610 eller mail info@shw.dk, hvis du ønsker tegningerne.

 

ESCA - European Community Shipowners' Associations om "mobning og chikane"

Materialet på denne side er uddrag og hovedpointer fra det materiale som ESCA - European Community Shipowners' Associations har udarbejdet om "mobning og chikane" og uddrag og hovedpointer fra ICS/ITF "Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying".

Den europæiske brancheforening for rederier og shippingvirksomheder har lavet en vejledning og en film om mobning og chikane.

Du kan finde vejledningen og filmen på organisationens hjemmeside.

Læs den danske udgave af vejledningen

Find vejledningen på andre sprog her

Du kan også kontakte os i SEA HEALTH & WELFARE for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med området. Hvis du selv har oplevet/oplever mobning eller chikane, kan du også få hjælp hos os.

 
 
 

ARTIKLER RELATERET TIL CHIKANE OG MOBNING