Rum, der har været lukkede i længere tid, kan være farlige at træde ind i. Der kan nemlig udvikle sig giftige dampe, og der kan være mangel på ilt. her finder du en række spørgsmål til den ansvarlige og den, der skal udføre arbejdet i det lukkede rum.

 

Spørgsmål til den ansvarlige

Spørgsmålene er en hjælp til at sikre, at forholdene bliver undersøgt. De gælder ikke for tanke eller lastrum, der bliver brugt til transport af farligt gods. I disse tilfælde skal skibet have særlige procedurer.

Forholdene skal undersøges og spørgsmålene besvares af den, der sætter arbejdet i gang:

 • Er rummet blevet grundigt ventileret, og er luften blevet målt og fundet sikker til, at en person kan gå derind?
 • Er der etableret ventilation, både mens der er nogen i rummet og under pauser?
 • Er redningsudstyr tilgængeligt, så det hurtigt kan tages i brug?
 • Er der sørget for, at der er en vagtmand, som er ansvarlig for at være til stede hele tiden ved indgangen til rummet?
 • Er det aftalt, hvordan vagtmand og personen i rummet skal kommunikere med hinanden?
 • Er adgangen til og fra rummet sikker nok?
 • Er der tilstrækkelig belysning?
 • Er bærbart lys og andet udstyr godkendt?
 

Spørgsmålet til den person, der skal ind i rummet

Forholdene skal undersøges og spørgsmålene besvares af den person, der skal træde ind i rummet:

 • Har den ansvarlige givet tilladelse til, at du kan gå ind i rummet?
 • Er ovenstående spørgsmål til den ansvarlige besvaret tilfredsstillende?
 • Er du klar over, at du skal forlade rummet med det samme, hvis ventilationssystemet svigter?
 • Er du klar over, hvordan du skal kommunikere med vagtmanden?
 

Hvis det er nødvendigt at bruge friskluftforsyning

Hvis det er nødvendigt at bruge friskluftforsyning, skal den ansvarlige og den person, der er i rummet, jævnligt undersøge forholdene og besvare følgende spørgsmål:

 • Er I fortrolige med det apparat, der bliver brugt?
 • Er apparatet blevet testet?
 • Fungerer tryk og manometer?
 • Svarer apparatets luftmængde og luftkapacitet til den opgave, I skal udføre?
 • Er der hørbar alarm ved for lavt tryk?
 • Er der tilstrækkelig lufttilførsel til ansigtsmasken, og er masken tæt?
 • Er redskaber og den måde, der skal kommunikeres på, blevet testet?
 • Er der enighed om, hvilke signaler man giver i tilfælde af fare/katastrofe?

Den person, der skal ind i rummet, skal vise alle besvarede spørgsmål til vagtmanden. Indgang er kun tilladt, hvis alle forhold er korrekt undersøgt og spørgsmålene besvaret tilfredsstillende.
Spørgsmålene er udarbejdede med udgangspunkt i IMO's Bulk Cargo Code, Appendiks F.