Konflikter kan både medføre positive og negative konsekvenser for besætningen om bord på skibet. Hvis I tager fat om problemerne, når de opstår, kan luften blive renset, og alle parter vil få mere forståelse for hinanden. 

 

konflikter til søs

Konflikter er naturlige, og de kan være svære at undgå, når man er sammen 24 timer i døgnet på et skib. Hvis I ikke griber ind, vil konflikten vokse, brede sig og blive sværere og sværere at løse. Hvis I tager hånd om problemet, kan konflikthåndtering ofte føre til, at I får løst nogle problemer, som har været om bord længe. På den måde får I lavet nogle nye arbejdsgange eller måder at samarbejde på.

En definition på konflikter er at ”Konflikter er uoverensstemmelser, der skaber spændinger i og mellem mennesker, og opstår når modsatrettede interesser støder sammen”.

Læs mere om håndtering af konflikter om bord i bogen "Det gode arbejdsliv til søs". I bogen præsenteres en række casehistorier om, hvordan søfolk har løst konflikter om bord på deres skibe. I bogens værktøjskasse præsenteres en konflikttrappe, der kan bruges til at vurdere, på hvilket stadie en konflikt ombord befinder sig. Der er også bud på, hvad man skal gøre på konflikttrappens enkelte trin. Desuden beskrives en særlig metode til at håndtere konflikter på. Metoden kaldes mediation eller konfliktmægling og er enkel og nem at anvende og meget effektiv til at få løst konflikter. Endelig præsenteres et redskab til, hvordan man kan forebygge konflikter og skabe god trivsel om bord.

Download casedelen om håndtering af konflikter

Download redskabsdelen om håndtering af konflikter