Der kan opstå begivenheder om bord, der betyder, at ansatte på skibet bliver udsat for voldsomme psykiske belastninger. Sea health & welfare tilbyder krisehjælp og psykologbistand.


KONTAKT krisehjælp ring +45 7240 2610 (#4)

 
 

krisehjælp for rederier

Modtag støtte fra første opkald til afsluttende samtale

HELPLINE FOR SØFARENDE

Kriser - gode råd