Rent drikkevand er en livsnødvendighed på et skib, og det er vigtigt at holde øje med kvaliteten. Derfor bør alle besætningsmedlemmer om bord være opmærksomme på, om vandet smager forkert, lugter eller er uklart. LÆs mere om rent vand her. 

 

Rent drikkevand

Drikkevand er defineret som alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, fra tankvogn/tankskib eller i flasker eller anden emballage. Da det indbefatter vand til andre husholdningsformål, fx personlig hygiejne som tandbørstning, bad samt rengøring af frugt og grønt mm. betyder det, at det ikke er nok at indkøbe flaskevand, hvis man er i tvivl om vandkvaliteten.

 

Forebyggelse

Forurening af drikkevandet kan have store omkostninger - både økonomisk og for besætningens sundhed. Derfor er det vigtigt at forbygge mod forurening. På skibet bør der derfor være en plan for, hvordan I kan sikre rent drikkevand til besætningen. Det vil sige:

  • Hvordan gennemfører I en risikovurdering af hele drikkevandsforsyningen med kortlægning af risici, kritiske kontrolpunkter og vurdering?

  • Hvordan sikrer I løbende operationel overvågning?

  • Hvilke handlinger I skal foretage jer, hvis vandkvalitet eller vandsystem ikke er i orden?

 

Analyse af drikkevandet

Der er fire kriterier for, hvornår I skal have foretaget analyser af jeres drikkevand:

  • Bunkring af vand, hvor vandkvaliteten er kendt og i orden.

  • Bunkring af vand, hvor vandkvaliteten ikke er kendt.

  • Produktion af drikkevand om bord. Produktionsmåden er underordnet.

  • Hvis der er udført vedligeholdelsesarbejde eller reparation på drikkevandsystemet.

Der er tale om årlige analyser for bunkring af kendt kvalitet og ved produktion om bord. Der er derimod er tale om analyser ved hver bunkring ved ukendt kvalitet og ved vedligeholdelsesarbejder på systemet. Hvis I bunkrer og producerer til samme tank, gælder begge krav.

Prøverne til analyser bør udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Hvis I selv har det rette udstyr og kompetencer om bord, kan I dog selv udføre analysen. Hvis analyseresultatet overskrider grænseværdierne, er det vigtigt, I agerer på dette. I første omgang, vil det være hensigtsmæssigt, at I kontakter SEA HEALTH & WELFARE for at indhente yderligere hjælp, inden I begynder på forskellige tiltag.

Hvis der er en overskridelse af E-coli grænseværdien, anbefaler vi, at I øjeblikkeligt koger vandet inden brug. Vi anbefaler yderligere, at I anskaffer flaskevand ved førstkommende havneophold.

I vejledningen ”Drikkevand – skibe”, som kan købes i webshoppen, kan I se, hvilken kontrol I skal have udført af vandet og i vejledningens bilag 1, kan I se de forskellige grænseværdier.

Køb vejledningen "Drikkevand – skibe"

 

artikler relateret til drikkevand