Mange års forskning i arbejdsmiljø har afdækket en række generelle forhold, som man ved har stor betydning for den enkeltes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø, og det er:

 

1. Balance mellem krav og ressourcer

Sørg for, at der er en passende balance mellem krav og ressourcer. Kravene må ikke være hverken for høje eller for lave, og arbejdsmængden skal kunne nås inden for den arbejdstid, der er til rådighed.

 

2. Indflydelse

Sørg for at medarbejderne får så meget indflydelse som muligt på tilrettelæggelsen af deres eget arbejde, og inddrag gerne medarbejderne i mere langsigtet planlægning af opgaver.

 

3. Social støtte

Sørg for at skabe rammer for at medarbejderne kan opleve social støtte fra både kollegaer og ledelse. Det kan fx være ved at fremme sociale aktiviteter eller lade medarbejdere arbejde sammen om at løse opgaver. Ligeledes er det vigtigt at skibsledelsen er opmærksomme på medarbejderes behov for social støtte. Det kan man fx vise ved jævnligt at snakke med de enkelte medarbejdere om, hvordan de har det m.m..

 

4. Meningsfuldt arbejde

Det er vigtigt, at medarbejderne kan se mening i det, de laver. Stil jævnligt spørgsmål ved formålet med de forskellige arbejdsopgaver der er om bord på et skib. Tjener de alle et formål, eller er der nogle opgaver, som er overflødige? Inddrag gerne medarbejderne i disse overvejelser. Det kan fremme både deres oplevelse af mening i deres arbejde og deres oplevelse af at have indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver.

 

5. Forudsigelighed

Sørg for jævnligt at orientere medarbejdere om rederiets planer og strategier for fremtiden med henblik på at fremme medarbejdernes oplevelse af forudsigelighed. Det er i særdeleshed vigtigt at holde medarbejdere orienteret om planer, mål og strategier, når der ændringer undervejs eller bare rygter om ændringer. På skibsniveauet er det vigtigt at orientere medarbejderne om ændringer i sejlplaner og begrundelserne herfor.

 

6. Anerkendelse og feedback

Sørg for at anerkende medarbejdere for godt udført arbejde, især hvis de har ydet en ekstraordinær indsats. Belønningen behøver ikke nødvendigvis at være af økonomisk art eller forfremmelse. Det er ligeså vigtigt, at man også får positiv feedback på sin arbejdsindsats i form at ’et klap på skulderen’, at det bliver nævnt overfor rederiets ledelse, eller på anden vis viser at man anerkender indsatsen.

Du kan finde mere viden om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på www.arbejdsmiljoeviden.dk.

 

det gode arbejdsliv til søs

Du kan læse mere om trivsel i "Det gode arbejdsliv til søs". Vejledningen handler om kommunikation og information om bord, håndtering af konflikter om bord og forebyggelse af social isolation. Bogen består af en casedel og en værktøjsdel. I casedelen hører du 12 forskellige ledere om bord fortælle om deres oplevelser og erfaringer med trivslen. Værktøjsdelen er en række praktiske redskaber til dig, så du kan se, hvad du selv kan gøre for at fremme trivslen på dit skib. 

Køb håndbogen "Det gode arbejdsliv til søs"