vi tilbyder kurser til søfarende og rederier som fx §-16, sund kost, krisehåndtering, ledelse, kommunikation, rygestop samt håndtering af stress. herunder kan du se de kurser, som vores konsulenter og undervisere kan tilbyde.

 

Kurser

Ønsker du mere information om tilmelding, om kurset generelt eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte os på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også udfylde vores kursus-kontaktform, hvis du ønsker, at vi skal kontakte dig om næste ledige kursus.

 

Arbejdsmiljøkursus (mlc reg. 4.3/§16) som e-learning

På danskflagede skibe skal medlemmer af sikkerhedsgruppen gennemgå en uddannelse i arbejdsmiljø, også kendt som "§ 16 kursus", ifølge dansk lovgivning. Når en sikkerhedsrepræsentant er valgt og en arbejdsleder udpeget, skal de have gennemført et §16-kursus inden for tre måneder, hvis de ikke har det i forvejen. Denne uddannelse kan gennemføres om bord på skibet som e-learning.

Formålet med kurset er at give søfarerende den nødvendige uddannelse og viden, der er påkrævet for at udføre opgaverne som medlem af sikkerhedsorganisationen. Kurset forbinder teori og praksis i samarbejde med kolleger om bord for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at muliggøre uddannelse om bord vil vi samtidigt kunne bidrage til en mere bæredygtig løsning ved at reducere rejse- og opholdsudgifter.

Bestil arbejdsmiljøkursus (MLC 4.3/§16) som e-learning

Læs mere om arbejdsmiljøkursus som e-learning

 

HYGIEJNEKURSUS (E-LEARNING)

Kurset "Almen Fødevarehygiejne" er en certifikatuddannelse, der opfylder kravene fra den danske fødevarestyrelse og Søfartsstyrelsen. Vi udbyder kurset som e-learning for at gøre det lettere for rederierne og crew agencies at tilbyde deres personale et certifikatkursus, der dokumenterer, at kravene i MLC 2006 konventionen er opfyldt. Den 20. august 2013 trådte MLC 2006 i kraft og alle, der tilbereder fødevare, skal have certifikat på at de har kompetencer til at tilberede fødevare under hygiejnemæssige forsvarlige forhold.

Tilmeld online hygiejnekursus

 

§16-KURSUS

I Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 795 af 22/06/2017 og nr. 846 af 25/6/2018 om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe fremgår det at medlemmerne i sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsens godkendte arbejdsmiljøkurser. Kurserne har nu kørt i mere end 20 år. Mange søfolk har været igennem kurset, og tilbagemeldingerne fra deltagerne har været, at de får et godt "værktøj" med hjem til det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde om bord.

Se arbejdsmiljøkurser (§16 kurser) for 2019

 

§16-Underviser

SEA HEALTH & WELFARE står som udbyder af instruktørkurset og kan udstede certifikat som arbejdsmiljøunderviser (§16). På kurset foretages løbende pædagogisk evaluering, som skal bestås og kurset afsluttes med en faglig eksamen, der skal bestås med minimum 60 pct. rigtige svar. Resultatet af eksamen vil ikke blive givet på kurset, men tilsendes den enkelte efter kurset.

Læs mere om kurset §16 underviser

 

Sund kost

Sund kost er en af betingelserne for et godt liv. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag i kabyssen og vil igennem dialogen søge at give bud på, hvordan vi udvikler en sundhedsfremmende trend på skibene. Hvad er sund mad, og hvordan fremstilles sund kost til søs?

Læs mere om kurset sund kost

 

psykologisk krisehåndtering

Hvis der sker en ulykke, vil der altid være behov for en opfølgning på krisen. Få fod på den gode kommunikation og undgå at forværre krisen med forkerte ord og signaler. En velfungerende kommunikation under og efter en ulykke kan have stor indflydelse på, hvordan trivslen vil være efterfølgende om bord. Få hjælp til at være godt forberedt, så du bedst muligt kan få styr på situationen i tilfælde af ulykker og pirateri.

Læs mere om kurset psykologisk krisehåndtering

 

GOD LEDELSE

Hvad er god ledelse om bord? Hvordan planlægger og kommunikerer jeg bedst som leder, så stress og konflikter forebygges? Hvordan arbejder jeg bedst som leder for at højne sikkerheden om bord? Hvad hvis min besætning er flerkulturel? Hvordan gør jeg, hvis der opstår en krise?
Som leder i søfarten står du hver dag med udfordringer på mange niveauer. På kurset God ledelse til søs tager vi udgangspunkt i din lederhverdag og opruster dig til at håndtere lederrollen med dens faste og uforudsete udfordringer.

Læs mere om kurset god ledelse

 

Konflikthåndtering til søs

Konflikter er naturlige, og de kan være svære at undgå, når man er sammen 24 timer i døgnet på et skib. Konflikter kan både medføre positive og negative konsekvenser for besætningen om bord på skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet. Kurset giver dig mulighed for at forstå og håndtere konflikter om bord. Dette til gavn for både den enkeltes trivsel samt arbejdsklimaet.

Læs mere om kurset konflikthåndtering til søs

 

skib og kontor på bølgelængde

Har de fået min mail? Hvorfor beder de nu om det? Kan de da heller aldrig? Få fod på den gode kommunikation og undgå at konflikter spidser til. En velfungerende kommunikation mellem skib og kontor er i dag altafgørende for såvel trivslen som effektiviteten i rederiet. Hverdagen er ofte travl og hektisk, og meget kommunikation foregår på distancen og ofte via mail og telefon. Dette giver nogle grundlæggende udfordringer i forhold til at få en skabt et optimalt fungerende samarbejde.

Læs mere om kurset skib og kontor på bølgelængde

 

Rygestop

Rygestopkurser er led i et kollektivt forløb. Rederier kan bl.a. bede om at få oprettet et kursus i rygestop for minimum 12 deltagere. Vi skræddersyr kurset efter behov, og det afholdes efter aftale mod dækning af omkostningerne hertil. Undervisningen vil kunne foregå på enten dansk eller engelsk. Kurset vil finde sted i henholdsvis København, Århus eller Odense. Her vil der af en rygestopkonsulent blive arrangeret to møder som følges op af tre telefonkontakter.

Læs mere om kurset rygestop

 

STRESSHÅNDTERING

Mange ledere om bord oplever stressede situationer i deres arbejdsliv. Vi tilbyder et kursus, der giver ledere i søfarten mulighed for at forstå og håndtere såvel egen som medarbejderes stress. Dette er til gavn for både den enkelte leders trivsel og arbejdsklimaet om bord. Formålet med kurset er, at give ledere en bedre forståelse for stressproblematikken og håndteringen heraf.

Læs mere om kurset stresshåndtering