Konflikter er naturlige, og de kan være svære at undgå, når man er sammen 24 timer i døgnet på et skib. Konflikter kan både medføre positive og negative konsekvenser for besætningen om bord på skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

 

OM KURSET

Tilmeldingsfrist
Der er pt ingen åbne kurser. Der kan oprettes rederikurser.

Pris
Prisen for kurset er 4.800 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer undervisning, deltagermaterialer, ophold (overnatning i enkeltværelse) og forplejning.

Varighed
Kurset er et internatkursus med en varighed på to dage. Første undervisningsdag er kl. 10:00-17:00. Anden undervisningsdag er kl. 8:30-15:00.

Tilmeldingsinfo
Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEA HEALTH & WELFARE på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og så oplyser vi, hvornår vi har åbne kurser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Kurset giver dig mulighed for at forstå og håndtere konflikter om bord. Dette til gavn for både den enkeltes trivsel samt arbejdsklimaet.

Følgende belyses på kurset:

 • Hvad er en konflikt?
 • Hvad skaber konflikter?
 • Hvordan spottes en konflikt i tide?
 • Hvad kan jeg gøre som part i en konflikt?
 • Kommunikationens rolle i konflikter
 • Hvordan kan man håndtere og løse konflikter mellem to eller flere personer?
 • Hvad findes der af redskaber til at fremme samarbejdet? 

Deltagerne vil blive inddraget mest muligt i undervisningen og forventes at have en aktiv rolle

 

Undervisere

Erhvervspsykologer Mads Schramm og/eller Søren Diederichsen, begge uddannede psykologer fra henholdsvis Københavns og Århus universitet.

De seneste otte år har Mads Schramm og Søren Diederichsen arbejdet med erhvervspsykologiske opgaver for en lang række virksomheder inden for søfarten, bl.a. krisehåndtering, udredninger og kortlægninger for mange skibe og rederier via SEA HEALTH & WELFARE. Begge har de desuden medvirket ved udviklingen af projekter og produkter for SEA HEALTH & WELFARE på trivselsområdet, bl.a. håndbogen "Det gode arbejdsliv til søs" fra 2008 og spørgeskemaundersøgelsen fra 2009 af samme navn.

Desuden løser Mads Schramm og Søren Diederichsen opgaver for flere landbaserede offentlige og private virksomheder. Det sidste år for bl.a. DSB, Djøf, Banedanmark, Per Aarsleff, Business Danmark, Center for Døve og Gladsaxe kommune.

De primære fokusområder i opgaverne er:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsprocesser
 • Lederudviklingsforløb
 • Organisationsudvikling
 • Teamudvikling

Mads Schramm og Søren Diederichsen laver også ledersparring, supervison, og samtaler med enkeltpersoner og grupper.