Mange ledere om bord oplever stressede situationer i arbejdslivet. vi tilbyder et kursus, der giver ledere i søfarten mulighed for at forstå og håndtere såvel egen som medarbejderes stress. til gavn for både den enkelte leders trivsel og arbejdsklimaet om bord.

 

OM KURSET

Målgruppe
Alle ledere i søfarten (navigatører, maskinmestre, hovmestre, hotelchefer, restaurantchefer mv.).

Tilmeldingsfrist
Der er pt ingen åbne kurser. Der kan oprettes rederikurser.

Pris
Prisen for kurset er 4.800 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer undervisning, deltagermaterialer (inkl. bogen "Det gode arbejdsliv til søs"), ophold (overnatning i enkeltværelse) og forplejning.

Varighed
Kurset er et internatkursus med en varighed på to dage. Første undervisningsdag er kl. 10:00-17:00. Anden undervisningsdag er kl. 8:30-15:00.

Tilmeldingsinfo
Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEA HEALTH & WELFARE på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og så oplyser vi, hvornår vi har åbne kurser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med kurset er, at give ledere en bedre forståelse for stressproblematikken og håndteringen heraf.

Det er formålet, at den enkelte leder efter kursus har fået ny og mere viden om:

 • Definitionen på stress
 • At lokalisere organisatoriske stresssignaler
 • Handlemuligheder til at håndtere egen og andres stress

Kurset i stresshåndtering kommer ind på:

 • Hvad er stress?
 • Stress set som pyskologisk og kropsligt fænomen
 • Stresssymptomer og signaler - hvad betyder de, og hvornår skal du handle?
 • Hvad giver stress?
 • Hvordan håndterer du din egen stress?
 • Hvordan håndteres stress i skibsorganisationen?
 • Hvad findes der af redskaber?
 • Tankemønstre der stresser - hvordan kan du ændre dem?

Deltagerne vil blive inddraget mest muligt i undervisningen, og vi forventer, at de har en aktiv rolle.