Hvad er god ledelse om bord? Hvordan planlægger og kommunikerer jeg bedst som leder, så stress og konflikter forebygges? Hvordan arbejder jeg bedst for at højne sikkerheden om bord? Hvad hvis min besætning er flerkulturel? Hvordan gør jeg, hvis der opstår en krise? 

 

OM KURSET

Målgruppe
Målgruppen for "God ledelse til søs" er dig, som har lederansvar i søfarten (navigatører, maskinmestre, hovmestre, hotelchefer, restaurantchefer mv.). Måske har du mange års erfaring, eller måske er du relativt ny som leder. Som leder i søfarten står du hver dag med udfordringer på mange niveauer. På kurset "God ledelse til søs" tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og opruster dig til at håndtere lederrollen med dens faste og uforudsete udfordringer.

Tilmeldingsfrist
Der er pt ingen åbne kurser. Der kan oprettes rederikurser.

Pris
Prisen for kurset er 4.800 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer undervisning, deltagermaterialer (inkl. bogen "Det gode arbejdsliv til søs"), ophold (overnatning i enkeltværelse) og forplejning.

Varighed
Kurset er et internatkursus med en varighed på to dage. Første undervisningsdag er kl. 10:00-17:00. Anden undervisningsdag er kl. 8:30-15:00.

Tilmeldingsinfo
Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEA HEALTH & WELFARE på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og så oplyser vi, hvornår vi har åbne kurser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Kurset vil inspirere dig som leder til at arbejde med sikkerheden, trivslen og effektiviteten om bord. Du kommer til at arbejde konstruktivt med lederrollen, og med dig hjem får du både en håndfuld konkrete lederredskaber og en indsigt i baggrunden for, hvorfor konflikter og andre problemer opstår. Redskaberne kan du bruge i din dagligdag som leder. De styrker dine lederkompetencer og dit grundlag for at træffe beslutninger om bl.a. sikkerhed og trivsel.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til følgende:

 • Hvad er god ledelse om bord?
 • Kommunikation og information om bord
 • Håndtering af konflikter og kriser om bord
 • Forebyggelse af social isolation
 • Arbejdsbelastninger og stress
 • Ledelsens betydning for sikkerhed om bord
 • Arbejdet med flerkulturelle besætninger.
 

KURSUSFORM

Deltagerne vil blive inddraget mest muligt i undervisningen og forventes at have en aktiv rolle. På kurset udleveres bogen "Det gode arbejdsliv til søs".

 

Undervisere

Erhvervspsykologer Mads Schramm og/eller Søren Diederichsen, begge uddannede psykologer fra henholdsvis Københavns og Århus universitet.

De seneste otte år har Mads Schramm og Søren Diederichsen arbejdet med erhvervspsykologiske opgaver for en lang række virksomheder inden for søfarten, bl.a. krisehåndtering, udredninger og kortlægninger for mange skibe og rederier via SEA HEALTH & WELFARE. Begge har de desuden medvirket ved udviklingen af projekter og produkter for SEA HEALTH & WELFARE på trivselsområdet, bl.a. håndbogen "Det gode arbejdsliv til søs" fra 2008 og spørgeskemaundersøgelsen fra 2009 af samme navn.

Desuden løser Mads Schramm og Søren Diederichsen opgaver for flere landbaserede offentlige og private virksomheder. Det sidste år for bl.a. DSB, Djøf, Banedanmark, Per Aarsleff, Business Danmark, Center for Døve og Gladsaxe kommune.

De primære fokusområder i opgaverne er:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsprocesser
 • Lederudviklingsforløb
 • Organisationsudvikling
 • Teamudvikling

Mads Schramm og Søren Diederichsen laver også ledersparring, supervison, og samtaler med enkeltpersoner og grupper.