SEA HEALTH & WELFARE har forskellige tilbud til rederier om hjælp til rygestop. Vi kan fx tilbyde Individuelle forløb, der tilpasses efter om den søfarende er til søs eller i land eller Kollektive forløb, hvor rederiet samler et hold.

 

OM KURSET

Tilmeldingsfrist
Der er pt ingen åbne kurser. Der kan oprettes rederikurser.

Pris
Prisen for kurset er 1.600 kr. ekskl. moms for to møder og tre samtaler.

Tilmeldingsinfo
Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEA HEALTH & WELFARE på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og så oplyser vi om åbne kurser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Indhold i rygestopkurset baserer sig på to dages møder og tre kontakter pr. mail eller telefon. Sådan forløbet kurset sig typisk:

  • Rederiet tilmelder sig rygestopordningen i SEA HEALTH & WELFARE og samler 12-15 personer, som er interesserede i rygestopkursus.
  • Kursisterne tilmeldes samlet til SEA HEALTH & WELFARE via mail.
  • Inden kursets begyndelse modtager kursisterne modtager folderen "Mand eller mus".
  • På første møde forberedes rygestoppet. Mødet indeholder hjælp til rygestoppet. Afhængigt af holdets størrelse varer mødet 2-5 timer.
  • Rygestopdatoen aftales med holdet. Datoen vil normalt ligge inden for 2-4 uger efter første møde.
  • Mail- eller telefonkontakt til den enkelte deltager vil ske ca. en uge efter første møde.
  • Andet møde finder sted tre dage efter rygestopdatoen. Her gives hjælp her og nu samt hjælp til at sikre en røgfri fremtid. Afhængigt af holdets størrelse varer mødet 2-5 timer.
  • Opfølgning pr. mail eller telefon med den enkelte deltager henholdsvis en og tre uger efter sidste møde.
  • Det maksimale antal deltagere pr. hold er 15.
 

praktisk information

Rygestopkurser er led i et kollektivt forløb. Rederier kan bl.a. bede om at få oprettet et kursus i rygestop for minimum 12 deltagere. Vi skræddersyr kurset efter behov, og det afholdes efter aftale mod dækning af omkostningerne hertil. Undervisningen vil kunne foregå på enten dansk eller engelsk.

Kurset vil finde sted i henholdsvis København, Århus eller Odense. Her vil der af en rygestopkonsulent blive arrangeret to møder som følges op af tre telefonkontakter.

Rent praktisk foregår det på den måde, at rederiet henvender sig til SEA HEALTH & WELFARE for at tilmelde sig ordningen. Rederiet kan herefter få det antal foldere "Mand eller mus", som det har brug for på henholdsvis dansk og engelsk. Dernæst kan rederiet tilbyde kurset til besætningsmedlemmerne. Når rederiet har samlet mindst 12 kursusdeltagere, finder vi sammen ud af tid og sted.