Søfarende kan tage arbejdsmiljøuddannelsen som e-learning om bord på skibet. Med denne uddannelse bliver kursisten klædt på til at udføre de opgaver, der er påkrævet som medlem af sikkerhedsgruppen.

 

Om arbejdsmiljøkurset

På danskflagede skibe skal medlemmer af sikkerhedsgruppen gennemgå en uddannelse i arbejdsmiljø, også kendt som "§ 16 kursus", ifølge dansk lovgivning. Når en sikkerhedsrepræsentant er valgt og en arbejdsleder udpeget, skal de have gennemført et §16-kursus inden for tre måneder, hvis de ikke har det i forvejen. Denne uddannelse kan gennemføres om bord på skibet som e-learning.

Se traileren for arbejdsmiljøkursus (§16) som e-learning

 

Lovgivning

E-learningskurset dækker de internationale krav, der er fastsat i Maritime Labour Convention, 2006, Regulation 4.3 – Health and safety protection and accident prevention og Guidelines for implementing the occupational safety and health provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, Section 5.7.

Derudover kan du finde reglerne om §16-kursus i bekendtgørelse nr. 846 af 25/6/2018 og bekendtgørelse nr. 795 af 22/6/2017.

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.

 

Formål

Formålet med kurset er at give søfarerende den nødvendige uddannelse og viden, der er påkrævet for at udføre opgaverne som medlem af sikkerhedsorganisationen. Kurset forbinder teori og praksis i samarbejde med kolleger om bord for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at muliggøre uddannelse om bord vil vi samtidigt kunne bidrage til en mere bæredygtig løsning ved at reducere rejse- og opholdsudgifter.

 

Hvem har lavet kurset?

SEA HEALTH & WELFARE og Seagull Maritime AS har i samarbejde udviklet §16 e-learningskursus for sikkerhedsgruppens medlemmer, der kan udføres om bord på skibet. SEA HEALTH & WELFARE er ansvarlig for kursusmodulerne og for de praktiske øvelser, der kontinuerligt lever op til dansk og international lovgivning. Kurset udføres på en elektronisk platform, der er understøttet af Seagull Maritime AS, der er styret og kvalitetssikret i en løbende og dynamisk proces af SEA HEALTH & WELFARE.

 

HVORDAN ER KURSET DESIGNET?

Kurset består af 14 e-learningsmoduler i en kombination af teoretisk læring og praktiske øvelser i samarbejde mellem kaptajnen, den udpegede arbejdsleder, den valgte sikkerhedsrepræsentant og resten af besætningen.