Har de fået min mail? Hvorfor beder de nu om det? Få fod på den gode kommunikation og undgå at konflikter spidser til. En velfungerende kommunikation mellem skib og kontor er i dag altafgørende for såvel trivslen som effektiviteten i rederiet.

 

OM KURSET

Målgruppe
Kurset er for dig, der til lands kommunikerer med skibene og dig, der om bord har kontakten med landkontoret.

Tilmeldingsfrist
Der er pt ingen åbne kurser. Der kan oprettes rederikurser.

Pris
Prisen for kurset er 4.800 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer undervisning, deltagermaterialer (inkl. bogen "Det gode arbejdsliv til søs"), ophold (overnatning i enkeltværelse) og forplejning

Varighed
Kurset er et internatkursus med en varighed på to dage. Første undervisningsdag er kl. 10:00-17:00. Anden undervisningsdag er kl. 8:30-15:00.

Tilmeldingsinfo
Ønsker du mere information om kurset eller et virksomhedstilpasset kursus, kan du kontakte SEA HEALTH & WELFARE på info@shw.dk eller +45 7240 2610. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail og så oplyser vi, hvornår vi har åbne kurser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Ved at tage udgangspunkt i god kommunikation og håndtering af konflikter, kommer vi omkring disciplinen at kommunikere godt på distancen. Formålet med kurset er at give dig redskaber til, hvordan man kan håndtere konflikter og undgå misforståelser og frustrationer på grund af gensidige fordomme, uklar kommunikation og manglende forståelse for hinandens arbejdssituation.

Bemærk at værktøjer til konfliktløsning og kommunikation også kan bruges i den daglige ledelse om bord.

Kurset indeholder bl.a. emner som:

  • Hvordan sikrer man en god dialog og et godt samarbejde på distancen
  • Inspiration og redskaber til at arbejde med god e-mailkommunikation
  • Hvornår er kommunikationen god?
  • Hvad er konflikter og hvordan håndterer vi dem
 

Undervisere

Erhvervspsykologer Mads Schramm og/eller Søren Diederichsen, begge uddannede psykologer fra henholdsvis Københavns og Århus universitet.

De seneste otte år har Mads Schramm og Søren Diederichsen arbejdet med erhvervspsykologiske opgaver for en lang række virksomheder inden for søfarten, bl.a. krisehåndtering, udredninger og kortlægninger for mange skibe og rederier via SEA HEALTH & WELFARE. Begge har de desuden medvirket ved udviklingen af projekter og produkter for SEA HEALTH & WELFARE på trivselsområdet, bl.a. håndbogen "Det gode arbejdsliv til søs" fra 2008 og spørgeskemaundersøgelsen fra 2009 af samme navn.

Desuden løser Mads Schramm og Søren Diederichsen opgaver for flere landbaserede offentlige og private virksomheder. Det sidste år for bl.a. DSB, Djøf, Banedanmark, Per Aarsleff, Business Danmark, Center for Døve og Gladsaxe kommune.

De primære fokusområder i opgaverne er:

  • Stresshåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Forandringsprocesser
  • Lederudviklingsforløb
  • Organisationsudvikling
  • Teamudvikling

Mads Schramm og Søren Diederichsen laver også ledersparring, supervison, og samtaler med enkeltpersoner og grupper.