Når krisen rammer, bliver hele organisationen typisk ramt. SEA HEALTH & WELFARE ønsker i denne sammenhæng at aflaste jer, således at I kan koncentrere jer om mange af de andre opgaver, der følger i kølvandet på en krise.

 

støtte fra første opkald til afsluttende samtale

SEA HEALTH & WELFARE yder støtte fra første opkald til afsluttende evaluering via:

Afklaring om psykologisk krisehjælp er nødvendigt og i hvilket omfang
Allerede ved første opkald til os, forsøger vi at afklare nødvendigheden og omfanget af krisehjælpen. Skal der sendes en psykolog ud eller kan situationen håndteres per telefon? Hvor hurtigt er der brug for hjælp? Hvor skal hjælpen finde sted? Etc. 

Psykologisk defusing og debriefing af såvel medarbejdere on location og på kontoret
Der er ofte mange mennesker, der er berørt af krisen. Dette både on location og på kontoret. SEA HEALTH & WELFARE yder i denne sammenhæng hjælp til defusing af eksempelvis nøglepersoner (skabe ro på situationen) og til at lave debriefing med involverede parter. Dette både i grupper og individuelt.

Sparring med rederiansvarlige
Som rederiansvarlig er der en række spørgsmål der skal tages stilling til. Det gælder områder som håndtering af medarbejdere, der er direkte involveret, kolleger, pårørende og presse. SEA HEALTH & WELFARE kan agere som sparringspartner for den rederiansvarlige.

Hjælp til udarbejdelse af best practise som opfølgning på kriseforløb
Der ligger meget læring i den enkelte krisesag. På baggrund af den aktuelle hændelse, tilbyder SEA HEALTH & WELFARE hjælp og sparring, således rederiet får optimeret gældende retningslinjer og procedurer på baggrund af erfaringerne fra den aktuelle krise. 

Sparring i forhold til udarbejdelse af interne retningslinjer og procedurer for håndtering af kriser
Når krisen rammer er det helt afgørende, at have styr på interne retningslinjer og procedurer, således alle ved hvad der skal ske og hvem der gør hvad. Klare retningslinjer og procedurer øger muligheden for, at kriser håndteres hensigtsmæssigt og kan reducere stressen betydeligt blandt de involverede.  SEA HEALTH & WELFARE kan også her være en aktiv sparringspartner.

Eventuelt efterfølgende psykologiske opfølgningssamtaler
Enkelte individer vil kunne have behov for individuelle samtaler efterfølgende. SEA HEALTH & WELFARE har psykologer, der kan håndtere dette.