SEA HEALTH & WELFARE tilbyder handelsflåden akut krisehjælp og psykologbistand. Ring og hør mere på +45 7240 2610.


Ved akut krisehjælp ring +45 7240 2610

 

akut krisehjælp

Vi kan kontaktes døgnet rundt på telefon +45 7240 2610. Det er altid en god idé, at give os et varsel lige så snart I har mistanke om, at I kan komme til at stå i en situation, hvor I ønsker psykologbistand. Vi yder støtte fra første opkald til afsluttende evaluering.

NB! Hvis vagttelefonen ikke bliver svaret af tekniske årsager, kan der ringes direkte til SEA HEALTH & WELFARE ansatte på deres direkte mobiltelefonnumre. Normalt kan vi have en psykolog på pletten inden for få timer, hvis det er en krisesituation - afhængig af hvor behovet er opstået. I andre tilfælde anvises en psykolog normalt inden for 1-2 dage.

 

Vigtige oplysninger

Når vi kontaktes om krise- eller psykologbistand, er der i første omgang nogle praktiske ting, vi skal vide. Derfor er det en god idé at have følgende oplysninger ved hånden:

  • Hvem kommer opkaldet fra? Navn, rederi og kontaktoplysninger.

  • Hvad er der sket?

  • Hvor er det sket?

  • Hvor mange er involveret?

  • Hvad er situationen nu? Akut/stabiliseret?

  • Hvem har ydet/kan evt. yde krisehjælp indtil nu?

  • Hvor hurtigt er der behov for at yde hjælp efter opkalderens vurdering?

  • Hvor vil det være relevant at yde krisehjælpen? Hvor er den, der har brug for hjælp fx bosiddende?

  • Evt. kontaktoplysninger på den medarbejder, der har brug for hjælp.

SEA HEALTH & WELFARE psykologer har det seneste år bistået rederierne med krise- og psykologhjælp i forbindelse med piratoverfald, ulykker, dødsfald om bord, dødsulykke, hårdtvejrsskader, arbejdspres, stress, depression mv.

I er meget velkommen til at kontakte os, hvis der er brug for afklaring af andre spørgsmål i forbindelse med kriser og psykologisk førstehjælp. Det kan fx være, hvis I har en medarbejder eller kollega, som I er bekymrede for, hvis I vil have genopfrisket, hvordan I selv gennemfører en debriefing, eller hvis I som rederi gerne vil have et tjek af, om jeres kriseberedskab er godt nok.

Vi holder også kurser om psykisk førstehjælp og udvikler også gerne kurser, der er tilpasset jeres behov.

 

Kontakt SEA HEALTH & WELFARE på telefon +45 7240 2610 hvis I ønsker psykologbistand

 

betaling

Som udgangspunkt er det SEA HEALTH & WELFARE, der stiller krisehjælpsberedskabet til rådighed, mens rederierne skal betale for den konkrete brug af ordningen. Vi betaler dog normalt altid opstartsomkostninger i forbindelse med afklaring af opgaven. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive truffet aftale om betaling med rederiet, når det nærmere er afklaret, hvad opgaven kommer til at bestå i. I visse tilfælde vil der kunne være mulighed for refusion fra arbejdsskadeforsikringen.