Siden 2006 har near miss databasen modtaget 2600 near miss rapporter, og de vigtigste af disse er sendt ud som Safety Alerts. Udviklingen indenfor IT samt behovet for endnu bedre vidensdeling har gjort, at den gamle database ikke længere kan tilfredsstille de behov, som branchen efterspørger.

 

Undgå administrativ byrde

Rederierne vil med den nye database få lettere mulighed for at indsende Near Miss rapporter gennem eget system via IT-baserede løsninger, så administrative byrder undgås. Alle rederier vil med det nye system få adgang til egen side, også kaldt MyNearMiss, hvor der lægges op til, at man selv kan definere hvilke "Safety Alerts", der ønskes tilsendt og man har her også mulighed for at indtaste skibes email adresser, hvis man ønsker "Safety Alerts" sendt direkte til skibene. 

Rederierne vil også få mulighed for at udarbejde egne "OnePagers", som flere rederier opererer med i deres sikkerhedsarbejde. Udover det vil man på siden konstant have mulighed for at se og styre hvilke Near Miss, der er sendt ind til systemet og der vil blive indlagt et lettere analyseværktøj  så lignende nearmiss hændelser kan undgås. Alt ialt vil den nye database rumme mange flere værktøjer og muligheder for vidensdeling end den nuværende og være brugervenlig så indberetning vil opleves nemt og hurtigt.

Med den nye database vil SEA HEALTH & WELFARE få bedre værktøjer til at udtrække statistikker og udarbejde analyser, der kan understøtte rederiernes sikkerhedsarbejde.

Gå Near Miss databasen på www.nearmiss.dk