Safety Alerts sendes ud til brugere af Nearmiss.dk på baggrund af de near miss hændelser, der bliver registreret i systemet af danske rederier. Blandt indberetningerne udvælger vi de near miss hændelser, der kan tjene et formål som advarsel, information eller led i vidensdeling blandt erhvervet.

 

Uredigeret vidensdeling

"Safety Alerts" bliver udsendt på det sprog, som hændelsen bliver indrapporteret med. Det kan være dansk eller engelsk. Indholdet af "Safety Alerts" er ikke redigeret af SEA HEALTH & WELFARE, men fremstår som en direkte kopi af de hændelser, der bliver indrapporteret til Near Miss databasen. Ordlyden er derfor alene rederiernes, og SEA HEALTH & WELFARE forholder sig ikke til rigtigheden af hverken årsagerne eller foranstaltningerne.

Hensigten med "Safety Alerts" udsendt fra SEA HEALTH & WELFARE er udelukkende advarsel, vidensdeling og erfaring. SEA HEALTH & WELFARE mener, at ingen begår fejl med vilje. Der er altid tale om et samspil af mange faktorer som fx uklare procedurer, dårlig ledelse, manglende træning og uddannnelse, manglende erfaring, dårlige tekniske løsninger, formodninger, vaner, holdninger, kultur, stiltiende accept, "shortcuts" etc.

Vi mener, at menneskelige fejl i langt de fleste tilfælde er et tegn på dybereliggende problemer i systemet. For at forklare hændelser, der er sket, skal man derfor ikke forsøge at finde ud af, hvor folk fejlede, men i stedet finde ud af, hvordan folks reaktioner og handlinger gav mening efter omstændighederne på tidspunktet.

Det gode ved disse "Safety Alerts" er, at ingen er kommet til skade. Det er udelukkende Near Miss uden nogen alvorlige konsekvenser. Men vi kan bruge det til læring og ny viden.

Du er velkommen til at sende dem til SiO i egne skibe eller organisationen i land. Spørg eksempelvis hinanden om, hvorledes I kan undgå lignende hændelser og lav handlingsplaner derefter.

Kort fortalt: Vær proaktiv hvad angår sikkerhedsspørgsmål. Tænk på forebyggelse før ulykkerne sker frem for tiltag efter ulykken.