En betingelse for at nedbringe og forebygge ulykker til søs er, at vi har kendskab til hvilke slags hændelser, der finder sted. på den måde kan vi blive bedre til at lære af hinandens fejl - både de tekniske og de menneskelige. Neden for kan du læse om fire eksempler på near miss hændelser. 

 

Svejsninger brister i løftebeslag

Hændelse: Ved løft af elmotor i maskinrummet springer svejsningerne i løftebeslaget som taljen, der blev brugt til løftet, var fastgjort i. Elmotoren falder fra en højde på ca. 3m og lander få cm fra besætningsmedlem, der var beskæftiget med løftet.

Mulig konsekvens: Mulig død eller lemlæstelse af person.

Årsag: Dårlig svejsning.

Foranstaltning: Belastningsprøvning af løftebeslag efter montering og tydeliggørelse af SWL (Safe Working Load) ved sådanne løftebeslag.

 

Klo flyver af drejebænk ved opstart

Hændelse: Under oplæring til maskintjeneste spørger skibsassistenten til metaldrejebænken i værkstedet i maskinen. To erfarne reparatører fortæller, hvordan den fungerer, men da de starter drejebænken, flyver den ene af de tre kløer af.

Mulig konsekvens: Drejebænken var indstillet til at rotere med ca. 12.000 omdrejninger, hvilket betyder at en sådan "løs" klo ville udrette betydelig skade, potentielt være dræbende, hvis den rammer en person.

Årsag: De tre kløer på drejebænken er aftagelige, så de kan vendes eller skiftes. De var ikke fastspændt efter den seneste udskiftning/vending.

Foranstaltning: Der er efterfølgende opsat et skilt ved drejebænken om, at kløerne skal kontrolleres for fastspænding før opstart, og episoden bliver nævnt ved efterfølgende infomøder med besætninger for at forhindre, at det sker igen. Rederiets øvrige skibe er informeret om hændelsen.

 

Kran kører utilsigtet ud til siden

Hændelse: Under klargøring af kraner startede skibsassistenten sværvægtskranens pumper for at løfte kranen ud af bomstolen. Da nødstoppet blev "frigjort" på styrekonsollen, kørte kranen ud til siden, uden at der blev rørt ved styrekonsollen. Kranbommen kørte af bomstolen og ramte lugen. Der skete kun kosmetiske skader på luge og bom.

Mulig konsekvens: Kraftig personskade. Hvis prammen havde været på sin plads, ville bom, pram og flere af bommens wires være blevet beskadiget.

Årsag: Defekt styrekonsol på sværvægtsbom.

Foranstaltning: Information om at man under opstart af kraner og andre spil m.m. skal være klar til at aktivere nødstoppet. Ligeledes er stevedoren informeret om, at al operation skal stoppes ved evt. fejludslag. Skibets besætning skal underettes om fejlen.

 

Stopper springer under fortøjning

Hændelse: Under anløb ligger skibet med styrbord side langs kaj. På grund af tiltagende vind til ca. 10 m/sek. ligger skibet ca. 1½ meter fra kajen og det besluttes at hive skibet helt ind til kajen ved hjælp af skibets trosser. Da der er hevet tight for, og der skal stoppes af, springer stopperen, der er fremstillet af tovværk , og trossen skranser ud.

Mulig konsekvens: Styrmanden, der står med stopperen i hånden mærker et kraftigt ryk i albueleddet. Det kraftige ryk i armen kunne have forsaget led- og/eller muskel skader.

Årsag: Stopperen springer.

Foranstaltning: Der er forsøgsvis fremstillet en anden type stoppere og de gamle stoppere er alle udskiftet med nye.