Sand- og ralsugere står overfor andre sikkerhedsmæssige udfordringer end fx container- og passagerskibe. Både redere og søfolk har efterspurgt risikovurderinger målrettet særligt til deres arbejdsforhold. Dem kan du finde her.

 

RISIKOVURDERINGER TIL SAND- OG RALsugere

Som en hjælp til sand- og ralsugerne kan du her finde skabeloner til risikovurderinger. Selv om du ikke arbejder med sand- og ralsugere, kan du have glæde af at se på dem som eksempler på, hvordan man kan lave risikovurderinger for forskellige arbejdssituationer. Risikovurdering-skabelonerne er et led i videndeling om sikkerhedsarbejdet med fokus på risikomomenter i erhvervet. Skibene kan downloade risikovurdering-skabelonerne og gøre dem specifikke med udgangspunkt i det enkelte skib og arbejdsrutinerne om bord.

 

Download