Når du første gang passerer Ækvatorlinjen eller Polarcirklen, er det en gammel tradition, at du døbes af Kong Neptun og hans følge. Som bevis på, at du er gennemgået dette ritual, modtager du en dåbsattest. Her giver vi dig et overblik over, hvordan I kan udføre en ækvator- og en polardåb

 

Traditionerne

Traditionsmæssigt bør der være flest mulige i Kong Neptuns følge og gerne et larmende orkester, den moderne skibsfart taget i betragtning foreslås 5 personer, Kong Neptun, Dronning Amphitrite, Astronom, Årelader og Drabant.

Kong Neptun Rekvisitter: Trefork.

Dronning Amphitrite Rekvisitter: Vifte og stålbørste til håret.  

Astronomen Rekvisitter: Kæmpestor sekstant eller oktant. Globus malet på stor rund papskive. Tavle og kridt. 

Drabant Drabanten Rekvisitter: Spyd eller hellebard, sabel og kniv (i pap).

 Årelader Rekvisitter: stetoskop, flasker med medicin (engelsk sovs mm) medicinskudstyr (grydeske) samt en stor æske med piller fremstillet af dej med masser af krydderier. Endvidere er det nødvendigt med en saltvandssprøjte og en pose med kraftig rød farve til vaccinationen.

 

Ceremonien

Få timer før passagen af Ækvatorlinjen eller Polarcirklen varskoes fra broen, at der kommer besøg. Bag ankerspillet dukker en drabant op. Han meddeler, at skibet er på vej over linjen eller cirklen med udøbte - og at Kong Neptun er vred. Drabanten fortsætter op til skibsføreren, hvor han højtideligt overleverer en meddelelse om, at Kongen med følge vil indfinde sig om bord, før punktet passeres for at døbe "hedningerne". Skibets fører giver drabanten besked til Kong Neptun om, at skibet vil være på det angivne punkt i rette tid.

Før ankomst til punktet og inden Kongens ankomst hejses skibets kendingssignal. Til fastsat tid lyder fløjtens tre lange toner. Man hører larm agten for. Kong Neptun ankommer optoget kan hvis det er en stor besætning afsluttes med et meget støjende orkester. Instrumenterne er gryder og pander. Følget bevæger sig til ceremoniområdet, hvor Kong Neptun sætter sig. Astronom, Årelader og Drabant tager plads bag Kongen. Når alle er på plads, holder skibets fører en velkomsttale. Kongen rejser sig og takker for velkomsttalen og beordrer astronomen til at måle solens højde og udregne om skibet er nær Polarcirklen. Astronomen måler og meddeler derefter, at positionen er korrekt. Kongen erklærer, at intet skib får lov til at passere, før "hedningerne" har gennemgået en grundig renselse og fået nye navne. Der synges "Den sømand han må lide".

Kongen taler til de sølle landkrabber og ferskvandssøfolk, der kun har pjasket syd for Polarcirklen, og indtil nu kun er at betragte som sølle, urene bolværksrotter. De skal nu overgå til de befarne saltvandssømænds rækker gennem dåben i rigeligt saltvand fra Polarcirklens 3000m dybder, så fortidens og den sydlige halvkugles smuds kan blive tvættet af. Talen ændres hvis der er tale om ækvator krydsning. Det kræver en hård kur, stærke medikamenter, en grundig tvætning og kraftig afskrabning, før man kan få attest for, at man frit kan befare havene nord for Polarcirklen uden yderligere renselse. Så tilkaldes kandidaterne, og én for én føres de til åreladerens bord, hvor de får en "pille" og ”medicin”. Den grimme eftersmag kan eventuelt fjernes med en saltvandsindsprøjtning. Alle vaccineres, og med drabantens hjælp indsæbes kandidaterne, afskylles med saltvandssprøjten og rød væske, hvorefter kandidaterne slæbes hen til vandbassinet og bliver grundigt efterskyllet og skrubbet med en børste. Astronomen uddeler nu dåbsattesterne, idet han samtidig nævner de døbtes nye navne. Så tages afsked, og Kongen med følge forsvinder mod stævnen. Der kan i forbindelse med dåben arrangeres en festlig sammenkomst med forskellige former for underholdning og mad. 

 

Dåbsnavne

Der er ingen faste regler for hvad man bliver kaldt, bortset fra, at det har noget med ens karaktertræk eller udseende at gøre, det er dog altid havdyr eller fugle, man bliver opkaldt efter. Fiskenavne kunne være med tilføjelse af særlige egenskaber som f.eks. Støren til den, der stiller mange spørgsmål, Slørhalen til næsepilleren, Gedden til det flotteste kunstige gebis.

Hos SHW kan du bestille dåbsattester til Ækvator- og Polardåb, de kan også hentes her på siden.

Download og print Equator-certifikat

Download og print Polar-certifikat