Et godt arbejdsmiljø til søs skaber glade og effektive søfarende. Derfor arbejder vi hårdt på hele tiden at udvikle vores viden, rådgivning og værktøjer til at passe den moderne søfarende. Vi dækker stort set alle aspekter af fysisk og psykisk arbejdsmiljø til søs. Du finder det hele herunder. 

 
 

belysning

fatigue og hviletid

fødevarehygiejne

kemikalier

kriser

mlc 2006

psykisk arbejdsmiljø og trivsel

sikkerhedskultur og ulykkeforebyggelse

Støj og vibrationer

DRIKKEVAND

flerkulturelle besætninger

Health and safety at sea

Kemikaliedatabase

Kurser og undervisning

Near Miss

Risikovurdering (apv)

ergonomi

forholdsregler ved lukkede rum

HELBRED OG SUNDHEDSFREMME

kost og ernæring

ledelse

personlige værnemidler

samarbejde og kommunikation

sikkerheds-
organisationen