For Danmark har ratificeringen betydet, at syv love skulle ændres. Lovene blev vedtaget i april 2010. Vækst- og erhvervsministeren implementerede dem d. 20. august 2013. Læs mere om implementereingen her. 

 

mlc 2016

Fra og med d. 20. august 2013 kan danske rederier få foretaget et MLC-syn og anmode om udstedelsen af en overensstemmelseserklæring fra Søfartsstyrelsen, så skibene kan få et internationalt gældende MLC certifikat. Tilblivelsen af loven kan du se her.
Samlet set er syv love blevet ændret:

Lovene sætter rammen og indeholder hjemler til de fornødne ændringer på bekendtgørelsesniveau.

I foråret og sommeren 2010 blev parterne (Søfartsstyrelsen, Rederiforeningerne og de søfarendes organisationer) hørt angående de forskellige bekendtgørelser. De ændringer, der fremkom, blev inkluderet i bekendtgørelserne, og i efteråret 2011 kom bekendtgørelserne i høring. Her kunne parterne kommentere på og komme med ændringsforslag til bekendtgørelserne. Og d. 20. august 2013 implementeredes MLC 2006 endeligt.

 1. Lov om sikkerhed til søs
 2. Sømandsloven
 3. Lov om skibes besætning
 4. Lov om skibsmåling
 5. Søloven
 6. Lov om maritime uddannelser
 7. Lov om forhyring af skibsmandskab
 

Bekendtgørelserne, der trædte i kraft 20. august 2013:

Her skal der måske være en lille sætning eller to, så den ikke går fra Heading 1 og ned til en liste med links.

 1. Bekendtgørelse om fortrolighed ved søfartsstyrelsens behandling af klager
 2. Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer, for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på skib
 3. Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
 4. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registret i Dansk Internationalt Skibsregister
 5. Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje
 6. Bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
 7. Bekendtgørelse om betaling for syn af danske skibe
 8. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om arbejdsvilkårene
 9. Bekendtgørelse om søfarendes ret til fri rejse med underhold
 10. Bekendtgørelse om forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
 11. Bekendtgørelse om ændring af bekendgørelse af lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
 12. Bekendtgørelse om kost i danske skibe
 13. Bekendtgørelse om erstating til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
 14. Bekendtgørelse om delvis i krafttrædelse af lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs
 15. Bekendtgørelsen om delvis i krafttrædelse af lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
 16. Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven, og forskellige andre love om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab