indretter du de faste arbejdspladser om bord på skibet korrekt, kan du og dine kollegaer undgå mange fysiske gener på kroppen. her finder du inspiration til den gode indretning, den rigtige stol og de bedste hjælpemidler for at undgå belastninger.

 

Hvordan er en fast arbejdsplads indrettet korrekt?

Faste arbejdspladser er overalt på skibet. Kortbordet på broen, rensepladsen i maskinrummet, tilberedningsborde i kabyssens kolde og varme afdeling, kogeøen og afskylningspladsen i grydeopvask og skylleri, receptionsområder, vekselkassen og kontorarbejdspladser er alle faste arbejdspladser. Hvis din arbejdsplads er indrettet korrekt, undgår du arbejdsstillinger, som er fysiske belastende. Følger du disse råd om arbejdspladsens indretning, er du godt på vej til at undgå ondt i muskler og led på grund af overbelastning. For at undgå negative arbejdsmiljøpåvirkninger skal der, i forbindelse med planlægningen af dit arbejde, ske en risikovurdering af dine arbejdsopgaver, inventaret og øvrige hjælpemidler, der benyttes.

 • Udformning af arbejdspladser, inventar og tekniske hjælpemidler skal så vidt muligt passe til de personer, der benytter dem.

 • Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser skal undgås.

 • Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensynstagen til den tekniske udvikling.

 • Fastsatte grænser skal overholdes.

 

ARBEJDSAFSTANDE OG HØJDER

 • Inventar skal være indrettet, så arbejdet kan ske i et arbejdsområde, der ligger tæt ved kroppen.

 • Du bør kunne udføre størstedelen af dit arbejde i en afstand på højst 25 cm fra inventarets forkant. En arbejdsafstand på højst 40 cm - målt fra inventartes forkant - skal så vidt muligt overholdes ved indretning af faste arbejdspladser.

 • Fylder du varer op i fx kiosker og taxfree-butikker, bør hylder og reolers dybde ikke overstige 50 cm. Overkanten af øverste hylde bør ikke være over 135 cm, når opfyldning sker, mens du står på dørken.

 • Når du sætter varer op, skal du overveje den bedste placering fx i forhold til vægten og hvor meget, der sælges af den enkelte vare. Du kan undgå en del håndtering, hvis der er plads til, at kvartpaller kan sættes direkte på plads under nederste reol.

 • Består en arbejdsopgave af mange delfunktioner, så er der normalt behov for fleksibelt inventar, som fx et arbejdsbord, som du let kan regulere i højden.

 • Hvis forskellige personer regelmæssigt arbejder ved den samme arbejdsplads, eller hvis der regelmæssigt sker ændringer i arbejdsopgaverne, skal inventar, borde mv. altid være lette at indstille.

 • Det er anbefalet, at arbejdsbordet har en variation i højden på 60 cm i et område fra 60 - 120 cm, hvis du både skal kunne bruge det til stående og siddende arbejde.

 • Borde, der kun er beregnet til stående arbejde, skal kunne reguleres i højden fra 85 - 120 cm og borde til siddende arbejde i området 60 - 85 cm. Det er Søfartsstyrelsens praksis, at der i kabysområdet på et stort passagerskib skal være mindst 1 - 2 arbejdsborde, der er lette at højderegulere.

 

ARBEJDSSTOLE

Er der tale om flere forskellige brugere af den samme skærmplads, og hvor de enkelte brugere har en samlet daglig arbejdstid på over to timer, er det i dag praksis, at arbejdsbordet skal kunne indstilles på en let måde. Vi anbefaler, at:

 • Arbejdsstolen passer til dig og dine arbejdsopgaver.

 • Arbejdsstolen er stabil, dvs den må ikke vælte, køre eller glide væk under dig, når du sidder på den.

 • Sædet giver mulighed for at variere siddestillingen fx ved indstilling af højden, dybden og hældningen på sædet.

 • Ryggen på stolen passer til dit lændesvaj og kan indstilles i højde og hældning uafhængig af sædet.

 • Polstringen på sædet har en passende tykkelse og er lavet af et materiale, der tillader huden at ånde og forhindrer, at du glider frem. Det skal være afrundet ved forkanten.

 • Eventuelle armlæn er indstillelige. Armlænene skal let kunne fjernes, hvis de er til besvær.

 • Indstilling af stolen let kan foretages, mens du sidder ned.

Læs mere om Søfartsstyrelsens praksis på faste arbejdspladser

 

HJÆLPEMIDLER

Du skal bruge et hjælpemiddel, når det er for risikabelt at udføre opgaven uden brug af hjælpemidler, når det er for belastende at udføre opgaven manuelt, og når opgaven ikke kan udføres uden brug af hjælpemiddel.

 

HJÆLPEMIDLER OM BORD PÅ SKIBE

 • Borde, der kan indstilles i højden, indstiksvogn til ovne.

 • Rengøringsvogne, støvsugere, mopper, skamler, taburetter og stiger.

 • Trailerbukke, vogne til surringsgrej.

 • Taljer, stropper, wirer, donkrafte, løfteåg.

 • Pallevogne, palleløftere (evt. selvkørende), truck, rulleborde (evt. med hæve-/sænkelad), burvogne.

 

VALG AF HJÆLPEMIDDEL

Før du vælger et hjælpemiddel, er det en god idé at undersøge:

 • Er hjælpemidlet egnet til opgaven og til brug i det pågældende arbejdsområde?

 • Er hjælpemidlet let at betjene og kan det foregå i gode arbejdsstillinger?

 • Er der risici forbundet med brug af hjælpemidlet?

 • Kræver hjælpemidlet vedligeholdelse?

 

BRUG AF HJÆLPEMIDLET

 • Der skal foreligge en brugsanvisning på arbejdssproget.

 • Der skal være en instruktion i, hvordan man bruger hjælpemidlet, herunder:

 •  Hvilke opgaver hjælpemidlet må bruges til.

 •  Hvordan hjælpemidlet bruges, så de bedste arbejdsstillinger opnås. 

 • Hjælpemidlet skal være sikkert at bruge og fungere, som det skal, inden nogen tager det i brug.

 • Fejl og mangler ved hjælpemidler skal rapporteres til den ansvarlige for vedligeholdelsen.

 

INSPIRATIONSMATERIALE TIL SKIBET

Download illustrationer og hæng op de steder på skibet, hvor der udføres manuelle løft. Klik på illustrationerne for at downloade i høj opløsning.

 

Artikler relateret til ergonomi