tunge og ukorrekte løft kan føre til ulykker, skader, sygdomme og kroniske smerter. Du kan undgå skader, hvis du tilrettelægger arbejdet, bruger hjælpemidler til tunge løft og lærer den rette løfteteknik. Her har vi samlet gode råd til dig, der løfter på skibet. 

 

manuelle løft

Undgå manuelle løft, hvis:

 • Byrden er for tung.

 • Byrden er for uhåndterlig.

 • Byrden kun kan håndteres i afstand fra kroppen.

 • Byrden kan forvolde skade.

 • Hvis belastningen bliver for stor på grund af dårlig eller ustabil arbejdsstilling, fx i høj søgang.

 • Hvis der er risiko for, at byrdens tyngdepunkt pludselig forskydes, så belastningen på kroppen ændres.

 • Hvis omgivelserne hindrer brug af god og sikker løfteteknik. Fx trang plads, glat eller fedtet dørk, manglende lys, rod eller underlag, der er ustabilt eller med niveauforskelle.

 • Ved transport over store afstande.

 • Når belastningen er stor på grund af mange gentagelser eller langvarig belastning.

 • Hvis det er koldt og det trækker. Her er der større risici ved skader.

 

VURDER LØFTET

 • Vurder om du kan udføre løftet alene eller sammen med andre. Bør du i stedet anvende et egnet teknisk hjælpemiddel?

 • Vurder om personen, der skal udføre løftet, er oplært, rutineret og egnet til at udføre løftearbejdet.

 • Vurder om personen er iført egnet arbejdstøj, fodtøj og evt. handsker til at udføre løftearbejdet.

 • Vurder om der er så mange løft, at det er nødvendigt at fordele opgaven på flere personer.

 

Det korrekte løft

 1. Gå tæt hen til det, du skal løfte.

 2. Stå stabilt med let adskilte ben - gerne med den ene fod lidt foran den anden.

 3. Stå altid med front mod byrden - næse og skosnuder samme vej.

 4. Bedøm byrdens vægt.

 5. Bøj i knæ og hofte - hold ryggen rank.

 6. Fat byrden og løft ved at strække knæ og hofte med rank ryg.

 7. Når du vil sætte byrden ned igen, bøj i knæ og hofte, hold ryggen rank og sæt byrden roligt ned.

 8. Hvis du bruger kroppens stærke ben- og sædemuskler, mens du holder ryggen rank, skåner du ryggen under løftet.

 

UDFØR LØFTET PÅ BEDSTE VIs

 • Midt for og tæt på kroppen.

 • Mellem midt på lår og albuehøjde.

 • Uden at holde/bære byrden i længere tid.

 • Med en byrde, der er egnet til håndtering.

 • Med stabilt fodfæste - det vil sige, at dørken er tør, ren og ryddet, og at fodtøjet er egnet til det pågældende område.

 

Artikler relateret til ergonomi