Der er risici forbundet med tunge løft. Det kan føre til ulykker, skader og sygdomme. Du kan undgå skader, hvis du tilrettelægger arbejdet, bruger hjælpemidler til tunge løft og lærer den rette løfteteknik.

 

Du risikerer følgende skader, når du løfter forkert:

 • Forstuvninger

 • Knoglebrud

 • Rygbesvær, smerter eller ømhed i ryggen

 • Hold i ryggen, hekseskud eller anden akut rygskade

 • Diskusprolaps

 • Nedslidning af ryg, nakke, arme og ben

 • Slidgigt

Hent vejledningen ‘Gør tunge løft lettere’

 

Hvad kan du gøre for at forebygge skader?

Forsøg at indrette skibet, så der forekommer så få tunge løft som muligt. Fx. ved at placere storesrum, så varerne ikke behøver at blive flyttet så mange gange.

 • Bestil kun de varer I har brug for.

 • Anvend hjælpemidler, hvor det er praktisk muligt.

 • Instruér i god løfteteknik, så besætningen ved, hvordan de bør løfte, når de skal løfte tunge byrder, løfte mange gange efter hinanden eller skal udføre et fysisk belastende løft.

 • Tag højde for skibets bevægelser. Overvej om det er forsvarligt at løfte. Skal der være flere personer om at løfte end normalt? Kan løftet deles op i etaper, så det bliver mere forsvarligt?

 • Tilrettelæg arbejdsopgaver med mange løft, så der er flere til at udføre arbejdet.

 

Vurder løftet

 • Vurder om du kan udføre løftet alene eller sammen med andre. Bør du i stedet for anvende et egnet teknisk hjælpemiddel?

 • Vurder om personen, der skal udføre løftet, er oplært, rutineret og egnet til at udføre løftearbejdet.

 • Vurder om personen er iført egnet arbejdstøj, fodtøj og evt. handsker til at udføre løftearbejdet.

 • Vurder om der er så mange løft, at det er nødvendigt at fordele opgaven på flere personer.

 

Du bør undgå manuel håndtering af løft i disse tilfælde:

 • Byrden er for tung

 • Byrden er for uhåndterlig

 • Byrden kan kun håndteres i afstand fra kroppen

 • Byrden kan forvolde skade

 • Hvis belastningen bliver for stor på grund af dårlig eller ustabil arbejdsstilling, fx i høj søgang

 • Hvis der er risiko for, at byrdens tyngdepunkt pludselig forskydes, så belastningen på kroppen ændres

 • Hvis omgivelserne hindrer brug af god og sikker løfteteknik. Fx trang plads, glat eller fedtet dørk, manglende lys, rod eller underlag, der er ustabilt eller med niveauforskelle

 • Ved transport over store afstande

 • Når belastningen er stor på grund af mange gentagelser eller langvarig belastning.

 • Hvis det er koldt, og det trækker, er der større risiko for skader ved løft.

 

Inspirationsmateriale til skibet

Download illustrationer og hæng op de steder på skibet, hvor der udføres manuelle løft. Klik på illustrationerne for at downloade i høj opløsning.

 

Artikler relateret til ergonomi