arbejde med asbest kan have alvorlige konsekvenser for helbredet. derfor har vi her samlet vigtig viden om, hvordan du skal bære dig ad, hvis du møder asbestindholdigt materiale på skibet.  

 

Om asbest

Asbest er benævnelsen på en gruppe nåle- og trådformede mineraler, som tidligere blev anvendt på grund af deres fremragende egenskaber i forbindelse med især varme- og kuldeisolering samt syre og varmebestandighed. Den almindeligste form for asbest er krysotil (hvid asbest) som udgør hovedparten af verdens asbestforbrug. Foruden den hvide asbest findes der et antal andre asbesttyper som f.eks. blå og brun asbest. De forskellige asbesttypers sundhedsskadelige egenskaber varierer. Både blå og brun asbest er mere skadelige end hvid asbest. Så længe asbesten er indkapslet og derved uberørt, er der ingen skadevirkninger ved at have asbestholdigt materiale om bord i et skib. Det er først, når asbestfibrene frigøres, at der er risiko for skadevirkninger. Dette kan være ved nedtagning af asbestholdigt materiale. Det kan være når der er hul på forseglingen på noget asbestholdigt materiale og endelig kan det være, hvis man f.eks. borer ind i et skot, hvor der findes asbestholdigt isoleringsmateriale bag skotpladen.

Som udgangspunkt er asbest i dag forbudt at anvende. Der findes dog fortsat visse steder i samfundet asbestholdige materialer, som det kan være muligt at komme i kontakt med. Når der skal arbejdes med asbestholdigt materiale, skal der altid laves en arbejdspladsvurdering (APV) for det pågældende arbejde, hvor man vurderer de risici og forhold der, gør sig gældende med det konkrete stykke arbejde. Læs vejledning, får du går i gang med at arbejde med asbest. 

 

Vejledning til arbejde med asbest

SEA HEALTH & WELFARE har udarbejdet en vejledning til skibe og rederier omkring arbejde med asbestholdigt materiale. Vejledningsmaterialet består af to dele. Den ene del er en generel vejledning om arbejde med asbestholdigt materiale, mens den anden del er en skabelon til APV for arbejde med asbestholdigt materiale.

Vi anbefaler, at I læser vejledningen igennem og derefter udfylder APV'en, så de skibsspecifikke ting kommer med. APV-skabelonen er udarbejdet i rtf-format, som er et simpelt wordformat. Dette format er kompatibelt med programmet Health and Safety at Sea. Det er således muligt, at importere APV'en i programmet.

Hent APV-skabelon for arbejde med asbest

Hent vejledning for arbejde med asbest

 

Artikler relateret til kemikalier