"kemikalier - pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis" er hjælp til at håndtere kemikalier om bord korrekt. Materialet består af en lovpligtig DVD samt et tilhørende undervisningshæfte til arbejdslederen, der skal instruere besætningen i håndteringen af kemikalier.

 

kom godt i gang

Filmen "Kemikalier - pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis" udkommer i fire afsnit. Et generelt afsnit alle skal se, og tre afsnit for henholdsvis catering, maskine og dæk, således, at der er mulighed for at se det afsnit, der er relevant for ens arbejdsområde. Med filmen modtager I en CD-rom med et PowerPoint-præsentation. Gennem tegninger og billeder giver præsentationen arbejdslederen mulighed for at uddybe og illustrere vigtige budskaber om arbejdet med farlige kemikalier.

Filmen skal findes om bord, og skibslederen eller arbejdslederen skal dokumentere, at materialet er gennemgået, inden de ansatte påbegynder arbejdet med kemikalier. Filmen viser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningerne for kemikalierne om bord skal bruges, og hvordan korrekt brug af værnemidler kan være med til at mindske arbejdsskader.

Filmen omtaler SEA HEALTH & WELFARE IT-programmet "Health and Safety at Sea", hvor rederiet skal registrere hvilke kemikalier, der er om bord. Filmen skal opfylde kravet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, hvor der står, at ”De arbejdstagere, der arbejder med farlige stoffer og materialer skal inden arbejdets udførelse gennemgå en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning. Dette skal kunne dokumenteres.” Dette krav omfatter arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter, hvor der på land er krav om et to-dages kursus. Derfor er der et særligt afsnit i filmen om arbejdet med disse specielle produkter, der udgør en særlig fare for at udvikle allergi.

En brugergruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, repræsentanter for rederier har deltaget og stillet skibe til rådighed for filmoptagelse. Søfartsstyrelsen har godkendt produkterne.

Køb DVD og håndbog "Kemikalier - pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis"

 

om pakken

Materialet består af en lovpligtig DVD samt et tilhørende undervisningshæfte til arbejdslederen, der skal instruere besætningen i håndteringen af kemikalier. Det faglige indhold på videoen er blevet opdateret, så den erstatter de tidligere film: ”God kemi om bord” og ”God kemi om bord 2”. Materialet er tilgængeligt på både dansk og engelsk. Se trailer her på siden. På vores webshop kan du bestille filmen sammen med den dertilhørende håndbog.

Køb DVD og håndbog "Kemikalier - Pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis"

 

Artikler relateret til kemikalier