det er en god idé at udarbejde en positivliste for kemikaliebeholdningen på skibe. det kan lette det administrative arbejde og gøre arbejdet med kemi mere overskueligt. vi hjælper jer i gang her. 

 

vi anbefaler en positivliste

SEA HEALTH & WELFARE anbefaler, at rederiet udarbejder en overordnet positivliste for kemikalierne på alle deres skibe. Der er mange fordele ved en samlet positivliste bl.a. at lette det administrative arbejde for skibene. Rederiernes positivlister er basis for de oplysninger, der findes i kemikaliedatabasen, og som bruges i IT-programmet "Health and Safety at Sea". En positivliste bør kun indeholde de kemikalier, der er nødvendige at bruge om bord.

 

Fordele

 • En positivliste fremmer, at udvalget af kemikalier om bord bliver overskueligt, og antallet begrænset. Produkterne på listen skal være de mindst farlige, der kan opfylde behovet og fungere effektivt til formålet.

 • Positivlisten hjælper også til at få ryddet op og få saneret i restpartier, der aldrig bliver brugt.

 • I opnår et systematisk overblik over, hvilke kemikalier der må bruges til bestemte opgaver. Dermed får I en bedre mulighed for at indrette fx udsugning og doseringsudstyr, så det passer til kemikalierne.

 • I får bedre mulighed for at sikre, at de korrekte handsker, åndedrætsværn og andre værnemidler er til stede, og at de bruges til netop de produkter, der kræver det. Forskellige produkter som dur til samme formål, kan godt kræve forskellige værnemidler. Men når positivlisten kun indeholder ét produkt til formålet, kan I fastlægge værnemidlerne én gang for alle.

 • Skiftende besætningsmedlemmer kan have forskellige meninger om, hvilke produkter der skal bruges. De produkter én besætning køber, kan komme til at stå ubrugt hen, når besætningen skifter. Dette bliver modvirket af en positivliste.

 • Hvis I laver positivlisten for alle skibe inden for rederiet, er der også større chance for, at nye besætningsmedlemmer kender kemikalierne om bord, hvis de skifter fra et skib til et andet. På den måde står ingen ikke over for ukendte produkter. I kender til brugen og ved, hvordan I sikrer jer mod skadelige påvirkninger.

 • Hvis I vil begrænse brugen af et farligt produkt, kan I beskrive nøjagtigt, hvad det må bruges til i positivlisten.

Lav retningslinier for, hvilke kemiske stoffer I ikke vil anvende om bord, det kan fx være stoffer med særlig farlige langtidsvirkninger, eller dem der giver stor ulykkesrisiko.

I kemikaliedatabasen finder I substitutionmærket "(...) Bør erstattes med et mindre farligt produkt, da det indeholder uønskede stoffer”. I kan bruge det til at tage fat i de farligste kemikalier (fx. kræftfremkaldende) først og se, om de kan erstattes med mindre farlige. For de produkter hvor leverandøren har oplyst, at de har et erstatningsprodukt har vi skrevet nummeret på erstatningsproduktet, som vi anbefaler, at man bruger i stedet.

 

Udarbejdelse

Det er et stort arbejde at oprette en positivliste, men når det er gjort, er vedligeholdelsen et mindre arbejde. Det anbefales dog, at man husker løbende at følge op på, om skibene har indkøbt nye kemikalier ved at lave retningslinjer for skibenes indmelding til én ansvarlig i rederiet. Hvis man starter forfra med at oprette en positivliste, kan man gøre som følgende:

 • Registrer alle produkterne om bord ved at gå rundt i alle de rum og skabe om bord, hvor der findes kemikalier.

 • Ryd op og kasser de produkter der ikke anvendes længere.

 • Overvej om produktet er nødvendigt, eller om kan I begrænse brugen af det? Det kan være, det ikke er nødvendigt til alle de formål, det bliver brugt til i øjeblikket.

 • Hører produktet til dem, man ikke ønsker om bord, og skal det derfor erstattes af et mindre farligt?

 • Hvilket produkt er mindst farligt af dem, der bruges til de samme formål?

 • Findes der mindre farlige produkter, der kan bruges i stedet?

 • Hvilke farlige produkter kan ikke umiddelbart erstattes af mindre farlige? Er det muligt at erstatte dem på længere sigt?

Listen over de produkter, der er tilbage efter saneringen, og som er udvalgt som de mindst farlige, sendes til rederiet, så rederiet kan samle alle oplysningerne fra alle deres skibe til rederiets positivliste.

Listen over alle produkter, der er registreret om bord i IT-programmet "Health and Safety at Sea", kan eksporteres fra programmet og sendes som en excel-fil til rederiet (fra modulet skibsdata/filer/eksporter/eksporter kemikalieliste).

På listen kan man også se om produktet findes på rederiets positivliste, om det findes i kemikaliedatabasen (indrapporteret af et andet rederi) eller skibet selv har oprettet produktet om bord.

 

Procedure for godkendelse og løbende opfølgning

I bør lave en procedure for, hvordan I optager nye produkter på positivlisten. I bør med mellemrum undersøge, om positivlistens produkter opfylder behovet, og om positivlisten overholdes. Hvis I får et nyt produkt om bord, er det vigtigt, at oplysningerne om dette produkt sendes til rederiet, der så kan videresende dem til www.kemiportalen.dk, således at kemikaliedatabasen for IT-programmet "Health and Safety at Sea" løbende kan blive opdateret og afspejle de aktuelle produkter, der anvendes.

 

Artikler relateret til kemikalier