Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en fortolkning vedrørende importørstatus i forbindelse med bl.a. bunkersolie. Det betyder, at rederierne ikke er omfattet af importør forpligtelserne.

 

reach og international regulering

I December 2009 blev reglerne ændret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i kapitel II A vedrørende krav til slutbruger.

Derudover gælder REACH forordningen umiddelbart på danske skibe. Det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for REACH-forordningen.

Generelt kan man tilføje, at REACH fra sommeren 2007 stillede krav om sikkerhedsdatablade for alle farlige kemikalier. Derudover er der krav om opbevaring af oplysninger, om de kemikalier der anvendes i 10 år samt at brugeren er forpligtet til at melde tilbage til leverandøren, såfremt den beskrevne anvendelse i det/de medleverede eksponeringssenarier ikke svarer til den, man har om bord.

Programmet "Health and Safety at Sea" og den bagvedliggende kemikaliedatabase vil for de produkter, der er registreret her blive gemt i minimum 10 år (fra de evt. udgår), men opbevaringskravet for de kemikalier skibet selv opretter, vil man selv skulle opfylde.

Læs mere om forordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

International regulering om kemikalier

Information findes i MOSH vejledningen:  6.7.3 Chemicals.

 
 

IMO publikationer

Chemicals in Bulk (IBC Code), as amended

International Maritime Solid Bulk Cargoes code (IMSBC) as amended

International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code), as amended

International Code for the Construction and Equioment of Ships Carrying Dangerous, as amended

 

Artikler relateret til kemikalier