Det er vigtigt at vælge den beklædning, der passer til arbejdsopgaven. vi har derfor samlet en guide her til hvilke situationer, der kræver særlig arbejdstøj og hvilke typer beklædning, man skal vælge . 

 

Beskyttelse, sikring og beklædning efter forholdene

Arbejdstøj til særlige arbejdsopgaver - fx særligt snavset arbejde eller handsker til svejsning - skal rederiet stille til rådighed. Arbejdstøjet skal dække huden tilstrækkeligt samt forebygge ulykker i forhold til at være brandhæmmende, skærefast og synligt (farve/reflekser). Jo flere forskellige arbejdsfunktioner tøjet dækker, des bedre anvendelighed. I forhold til identitet bør beklædningen ofte synliggøre rederi, kompetence eller opgave, hvilket kan være en vigtig funktion. Men det bør ikke ske på bekostning af funktionsdygtighed i øvrigt.

Arbejdstøj skal beskytte mod:

 • Kolde og varme temperature.

 • Vind.

 • Vand (regn og sne).

 • Sollys.

 • Kemiske.

 • Mekaniske påvirkninger.

Derudover skal arbejdstøj sikre:

 • Fri bevægelighed.

 • Komfort.

 • Fleksibilitet.

 • Hygiejne.

 • Identitet.

 

Skematisk oversigt over "Beklædning efter forholdene"

Skematisk oversigt over "Beklædning efter forholdene"
 
 

Om arbejdsbeklædning i øvrigt

Mennesker er forskellige - både kulturelt, fysisk og psykisk. Derfor fremmer valgmuligheder den enkeltes motivation. Men uhensigtsmæssige eller sundhedsskadelige valg bør ikke accepteres. Rigtig beklædning er afgørende for, at "arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt." (Teknisk forskrift om arbejdets udførelse). 

Det er skibsledelsen/rederiet, der har ansvaret for brug af arbejdsbeklædning om bord, men besætningen skal efterleve givne instrukser. Hævdvundne traditioner (bar overkrop, åbne sandaler, træsko m.m.) er således ikke rigtig arbejdsbeklædning.

Arbejdstøjet bør være rent, når man tager det på. Almindelig vedligehold/vask af arbejdstøj kan man forlange, at den søfarende selv sørger for.

 

Eksempler på Beklædning i skibets område

Maskinen: Kedeldragt eller langærmet skjorte + lange bukser eller overall.

Dæk: Kedeldragt eller langærmet skjorte + lange bukser eller overall.

Kabys: Kokkejakke som beskytter mod varme og forbrændinger. Langærmet skjorte + lange bukser. Kortærmede skjorter og korte bukser bør kun anvendes, hvor der ikke er risiko for fysiske eller kemiske påvirkninger, fx kontorarbejde og vagttjeneste på broen og i kontrolrum. Det er vigtigt at lave en konkret vurdering af arbejdssituationen, for at finde frem til den rette beklædning.

Skridhæmmende sikkerhedssko med tåbeskyttelse er en naturlig del af god og sikker arbejdsbeklædning til søs. I kabyssen er det dog tilstrækkeligt med skridhæmmende sko uden tåbeskyttelse.